Navigácia

Príkazy

2013

PRÍKAZ č. 003/2013/UVO (s prílohami)

PRÍKAZ č. 008/2013/UVO (s prílohami)

2014

PRÍKAZ č. 003/2014/ODDIVO

Príloha č. 1 Prieskum trhu

Príloha č. 2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 3 Plán verejného obstarávania

Príloha č. 4 Etický kódex

PRÍKAZ č. 005/2014/ODDIVO

Príloha č_ 1 Prieskum trhu

Príloha č_ 2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č_ 3 Plán verejného obstarávania

Príloha č_ 4 Etický kódex

2015

PRÍKAZ č. 001/2015/ODDIVO (s prílohami)

PRÍKAZ č. 002/2015/ODDIVO (s prílohami)

PRÍKAZ č. 004/2015/ODDIVO

Príloha č_ 1 Prieskum trhu

Príloha č_ 2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č_ 3 Plán verejného obstarávania

Príloha č_ 4 Test bežnej dostupnosti

Príloha č_ 5 Etický kódex

PRÍKAZ č. 005/2015/ODDIVO (s prílohami)

2016

PRÍKAZ č. 001/2016/ODDIVO (s prílohami)

PRÍKAZ č. 003/2016/ODDIVO

Príloha č. 1 Prieskum trhu

Príloha č. 2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 3 Plán verejného obstarávania

Príloha č. 4 Test bežnej dostupnosti

Príloha č. 5 Etický kódex

Príloha č. 6 Sociálne služby a iné osobitné služby

2017

PRÍKAZ č. 002/2017/ODDIVO

Príloha č_ 1 Prieskum trhu

Príloha č_ 2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č_ 3 Plán verejného obstarávania

Príloha č_ 4 Test bežnej dostupnosti

Príloha č_ 5 Etický kódex

2018

PRÍKAZ č. 002/2018/ODDIVO

Príloha č_ 1 Finančné limity

Príloha č_ 2 Zoznam zákaziek pre VO

Príloha č_ 3 Žiadosť o vykonanie VO

Príloha č_ 4 Štruktúra výzvy

Príloha č_ 5 Vzor záznamu z prieskumu trhu

Príloha č_ 6 Kvartálna správa

PRÍKAZ č. 005/2018/ODDIVO (s prílohami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria