• Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia
     • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia

     • Výbor Rady rodičovského združenia pozýva rodičov na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12. októbra 2019 (sobota) o 9.30 h v aule školy.

      Po plenárnom zasadnutí budú pokračovať triedne schôdze a pohovory rodičov
      s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                                Ing. Darina Šlosarová
      riaditeľka školy

    • Úprava variabilného symbolu platby za stravu
     • Úprava variabilného symbolu platby za stravu

     • POZOR!
      Úprava variabilného symbolu platby za stravu.
      Upozorňujeme všetkých stravníkov, že pre platby za stravu je už uvedený kompletný VS, ktorý je treba uvádzať pri platbách za stravu.
      VS- číslo (Edupage - Moje platby - VS)

      V prípade chybne zadaného trvalého príkazu na úhradu, je potrebné tento údaj opraviť.

    • Školská jedáleň
     • Školská jedáleň

     • Dobrý deň,

      upozorňujeme Vás, že platba vo výške -1,41 €, ktorá sa zobrazuje na úhradu stravného sa nemá platiť. Táto suma bola vygenerovaná len z dôvodu spustenia stravovacieho systému a bude vynulovaná.
      Ešte raz upozorňujeme, že variabilný symbol pri platbách sa skladá z čísla 512+variabilný symbol, ktorý sa zobrazuje každému žiakovi po prihlásení do stravovacieho systému - platby.

      Vedúca školskej jedálne

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie