• Prevzatie preukazov ISIC
     • Prevzatie preukazov ISIC

     •  

      Preukaz ISIC/EURO<26 pre školský rok 2019/2020 si môžete prevziať na sekretariáte Obchodnej akadémie, Tajovského 25 v Banskej Bystrici v pracovných dňoch od 8.00  - 13.30 h, počas školských prázdnin do 04. 07. 2019 od 8.00 - 11.00 h, od 26. 08. 2019 od 8.00 - 11.00 h.

     • Predlžovanie platnosti Preukazu ISIC/EURO26

     • Pre všetkých rodičov a pokračujúcich žiakov sme pripravili krátky dotazník (len 2 otázky) k predlžovaniu platnosti Preukazu ISIC/EURO26.

      Keďže od 1. júna si budú môcť všetci žiaci predlžovať platnosť preukazu na prázdniny a nasledujúci rok, zverejnite prosím tento link s dotazníkom ešte teraz v máji.

      https://lnk.sk/cpz6

     • Rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 26. 04. 2019 (piatok) o 16.30 h v triedach.

      Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                            Ing. Darina Šlosarová   

                                 riaditeľka školy                           

     • 23. veľtrh cvičných firiem

     • - 3. apríl 2019

      - Žiar nad Hronom

      - cvičné firmy NCS, súkromný podnikateľ a POP ON, s. r. o.

      - žiaci III. A, B, C

      - prezentovali, predávali, nakupovali, súťažili, porovnávali sa s konkurenciou (25 cvičných firiem)….

      - 1. miesto NAJLEPŠÍ KATALÓG cvf POP ON, s. r. o.

      - tešia sa a my s nimi….

      FOTO

      Ing. Jana Katonová

     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

      2 % z dane

     • Finančná sloboda - spoločenská hra

     • Dňa 14. marca sa žiaci 3. ročníka navštevujúci voliteľný predmet Manažment osobných financií zapojili do hrania finančnej spoločenskej hry Finančná slobodoba, ktorú realizuje na školách spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko. Vďaka pani lektorke Zuzane Salanciovej strávili žiaci zaujímavý deň, počas ktorého sa hravou formou oboznámili s viacerými aspektami finančnej gramotnosti.

      Počas hry s moderátorkou p. Salanciovou sa žiaci starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý dostal do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvárali im finančné produkty, čelili rôznym nástrahám života. Radili im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

      FOTO

     • SOČ 2019

     • Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

      Výsledková listina 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti:

      01  – Problematika voľného času

      2. miesto – Patrik Žilinčík (The Beatles), II. A

       05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      2. miesto – Julianna Cvitkovičová, Nikola Fryčová (Recyklácia),  II. A

       13 – História, filozofia, právne vedy

      Mimoriadne ocenenie – Adriana Kočíšková (Stalinizmus), II. A

       15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto – Tomáš Csányi (Manažment verzus leadership),  II. A

      3. miesto  – Ema Kováčová, Barbora Žuffová (Zdieľaná ekonomika), II. C

       16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto – Lea Lalíková (Rómovia – tradície, zvyky, kultúra) , II. A

       17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto – Vanessa Mrázová, Laura Majerská (Rodová rovnosť), II. A

       

       Banská Bystrica 28. 02. 2019
       

      Predseda školskej komisie: Ing. Daniela Haliarska

      Členovia školskej komisie: Ing. Emília Miklošková, Ing. Zdenka Biloveská

       

     • Valentínska ekonomika

     • Že učenie nemusí byť len mučenie, zistili v I. B2. Všetci, ktorí boli prítomní, neodišli naprázdno. Zažili pracovno-zábavno-výchovno-vzdelávaciu hodinu. Nutelové piškóty s vlašským orechom vyrábali Kika s Riškom, Vivian vykonávala kontrolu kvality, Maxo fotil, zvyšok skupiny povzbudzoval a tešil sa na občerstvenie. Produktivita bola vysoká, nepodarkov málo, spokojnosť, myslím, maximálna.

      FOTO

     • Nadácia Partners–finančná olympiáda

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Prvé, otvorené kolo súťaže prebehlo od 19.11.2018 do 31.01.2019.

      Druhé, uzavreté, kolo olympiády prebieha od 18.02.2019 do 25.03.2019 a súťažia v ňom aj naši žiaci:

      Vladimír Dianiška a Radovan Drozd z III. B triedy.

      Prajeme Vám veľa získaných bodov a postup do finále!

      https://www.financnaolympiada.sk/

     • Ekonomická olympiáda – postupujeme

     • Tešíme sa!

      Martina Filipiaková a Samuel Marunčiak zo IV. B triedy

      postúpili na krajské kolo ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Držíme Vám palce.

     • Vyhodnotenie školského kola olympiády „Mladý účtovník“

     • Dňa 25. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády „Mladý účtovník“, kde si zmerali svoje sily vo vedomostiach z účtovníctva a zručnostiach v ovládaní účtovného softvéru OMEGA žiaci 4. ročníkov.

      Na prvých miestach v súťaži sa umiestnili:

      1.         Andrea KAŠŠOVÁ, IV. B
      2.         Samuel JANÍK , IV. B
      3.         Viera ILLÉŠOVÁ,  IV. A
      4.         Lucia SLEMENSKÁ, IV. C
      5.         Natália SLIACKA, IV. B
       

      Do regionálneho kola olympiády postupujú a našu školu budú reprezentovať:

      Andrea KAŠŠOVÁ, IV. B
      Samuel JANÍK,  IV. B


      Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže!!!

                                                                                                        Ing. Oľga Olejárová
                                                                                                         Ing. Anna Gabinová

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie