Navigácia

 • Finále súťaže Môj projekt pre región

  Dňa 14. júna 2018 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región, na ktorom nás reprezentovali dve žiačky III.A triedy, Adriana Tamášová a Ivana Miklóšiová. Ich úlohou bolo vypracovať projekt pre podporu cestovného ruchu v našom regióne. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom bolo úlohou súťažiacich natočiť videoprezentáciu projektu. Zo všetkých prezentácii porota vybrala najzaujímavejšie, ktoré potom autori osobne prezentovali na finále v Banskej Bystrici. Naše žiačky s netradičnou témou „Tajomstvá Banskej Bystrice“ zaujali porotu a aj keď neobsadili stupne víťazov, dôstojne reprezentoval školu a región.

  Link na video:

  https://www.youtube.com/watch?v=B0p36w097nw&feature=youtu.be

 • 2. kolo prijímacích skúšok

 • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

 • Veľmi úspešní–Tomáš Kalman a Matúš Živčák

 • Zúčastnili sme sa projektu Quo vadis?

  Projektu Quo vadis? sme sa zúčastnili na základe ponuky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zámerom bolo zvýšiť povedomie žiakov o nutnosti celoživotného osobného rozvoja, naučiť sa stanovovať osobné a pracovné ciele a zvládať životné situácie spojené s prípadným neúspechom. Projekt pozostával z piatich workshopov a realizoval sa v priestoroch knižnice.

  Oslovilo nás najmä to, že sme sa mohli osobne stretnúť s profesionálnymi kaučkami a pod ich vedením realizovať praktický tréning z oblasti sebarealizácie. Vyskúšali sme arteterapiu, jogu smiechu i tréning pamäti.

  viac info

   

 • Medzinárodná konferencia, Santa Agata di Militello, Sicília, Taliansko

 • Prijatí bez prijímacích skúšok

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 26. 04. 2018 (štvrtok) o 16.30 h v triedach.

  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť

                                                                                                       Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                      riaditeľka školy

 • Matematický klokan

  Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa stala najväčšou matematickou súťažou na svete.

  KADET 012

  1. Kelenyei Richard                I. A          77 bodov         (percentil 87,6 %)

  2. Ballová Timea                    II. A          75 bodov         (percentil 85,2 %)

      Valko Filip                          II. A          75 bodov       
   

  JUNIOR 034

  1. Peng Lijun                          IV. A           54 bodov            (percentil 83 %)

  2. Voskárová Dominika           III. B          51 bodov            (percentil 78,3 %)    

                                                                                                                                   Blahoželáme!   

 • Súťaž o najlepšie napísaný diktát

  Dátum: 10. apríl 2018

  Počet žiakov: 30

  1. – 2. ročník

  1. miesto     ŠAGÁTOVÁ Tereza II. C  - 0 chýb

  2. miesto      LEŠTÁKOVÁ Martina I. B - 3 chyby

  3. miesto       KLEMENTOVÁ Alexandra II. A  - 4 chyby

   

  3. – 4. ročník

  1. miesto     PAVLOVSKÁ Terézia IV. A -  2 chyby

  2. miesto     MESÍKOVÁ Kristína  IV.  A,  SLIACKA Natália III. B - 3 chyby

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Blahoželáme!

 • Ďalšie ocenenia

  Kde? Na 22. veľtrhu CVF v Žiari nad Hronom

  Kedy? 12. apríla 2018

  Kto? Car Madness, s. r. o., Join, súkromný podnikateľ, Soif de Pendu, s. r. o. ( III. A, B, C)

  Počasie? slnečné, 23 stupňov

  Výsledky? TRI CENY (pozerajte foto)

 • Oznam

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  otvára

  od septembra 2018 nový bakalársky študijný program

  Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

  v dennej forme.

  Cieľom študijného programu je pripraviť prekladateľov na preklad ekonomických textov
  a pre hospodársku prax v medzinárodnom obchode.

  Prihlášku na študijný program je potrebné podať do 30. apríla 2018.

  Bližšie informácie sú zverejnené na https://www.ff.umb.sk/uchadzaci

 • SOČ 2018 – krajské kolo – Lučenec

  Ďalšie dobré správy. Krajská prehliadka súťažných prác stredoškolskej odbornej činnosti je za nami
  a taktiež úspešná prezentácia prác žiakov:

  M. Bošeľovej a L. Kršňavej z III. C – “Horehronská ľudová výšivka ako módna inšpirácia” –  odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba,

  V. Chabrečekovej a N. Gurskej  z II. C – “Doba cashu stále žije” – odbor 17 -Pedagogika, psychológia, sociológia,

  M. Bradu z III. B – “BITCOIN – známy alebo neznámy?” – odbor 15 – Ekonomika a riadenie.

  Na celoštátnu prehliadku SOČ do Žiliny postúpil Max Brada, ktorý sa umiestnil na  2. mieste.

  Blahoželáme a ďakujeme Vám za skvelú reprezentáciu školy.

  FOTO

 • Nech pokračujú v úspechu

  Poveľkonočný týždeň priniesol samé dobré správy. Výsledky krajského kola Ekonomickej olympiády 2018
  sú viac než priaznivé. Z troch účastníkov sa do celoslovenského finále prebojovali

  Tomáš Kalman (IV. B) a Matúš Živčák (IV. D)

  a budú nás, a predovšetkým seba, reprezentovať 26. 04. 2018. v Bratislave.

  Výborné výsledky, 15. miesto v kraji, dosiahla aj Klaudia Hrachovinová (IV. B).

  Všetkým blahoželáme k úspechu a chlapcom naďalej držíme palce.
  FOTO

 • Zábavné dni

  V troch predveľkonočných dňoch sa naša obchodná akadémia zmenila... Dlhé hodiny učenia sa zmenili na  „Zábavné dni“. Každý deň sme si vymysleli nejakú tému, na základe ktorej sme sa obliekli. V prvý deň to bol návrat v čase a obliekli sme si niečo pre nás smiešne, čo kedysi nosili naši starí rodičia – teda „retro štýl“. V utorok 27. marca sme  si spravili pohodlie a ráno po prebudení nebolo potrebné sa prezliecť z pyžama a mohli sme sa tak prísť vzdelávať. Povolené boli aj naše obľúbené tepláky. No a v stredu – na Deň učiteľov,  si každý z nás vysníval svoje budúce povolanie. 

  Bolo to krásne, zábavné, veselé a super. Dobre sme sa zabavili aj s našimi pani profesorkami.

  Zapojili sa mnohí, ale veríme, že na budúci rok nás „bláznivých“ bude ešte viac...

  FOTO

  KRISTIÁNA HRACHOVINOVÁ,  III. A

 • K r i t é r i á prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

 • Obchodná verejná súťaž

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

  2 % z dane

 • Vedomostný kvíz o olympizme 2018

       „Nepoviem vám, že to bude ľahké, hovorím vám, že to bude stáť zato.“ S týmito slovami som oslovila žiakov tretieho ročníka: Natáliu Sliacku, Zuzanu Longauerovú a Samuela Marunčiaka z III.B triedy.

        Pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja, Olympijského klubu Banská Bystrica a CVČ - Junior Banská Bystrica sa 9. marca 2018 uskutočnil vedomostný kvíz o olympizme. Súťaže sa zúčastnili stredné školy a gymnáziá z Banskej Bystrice,  Revúcej, Brezna a Zvolena.

        Vedomostný kvíz o olympizme 2018 pozostával zo 4. vedomostných kôl. Žiaci museli vybrať správne odpovede, potrápiť sa s vizuálnym pozorovaním a rozpoznaním známych športovcov, štadiónov, historických pamiatok, ktoré sa spájajú so športovou udalosťou, správne priradiť športové náčinia ku konkrétnemu športu, ale aj opísať športovú disciplínu. Potrápili ich staroveké olympijské hry, no naši reprezentanti sa nevzdávali a bojovali od úvodného „hvizdu“, o čom svedčí aj zisk najvyššieho počtu bodov spomedzi všetkých súťažiacich po prvom kole, keď stratili len 0,5 bodu z desaťbodového kola a dostali sa na prvé miesto. Najviac ich vytrápilo posledné kolo, ktoré pozostávalo zo svetových, mládežníckych a olympijských rekordov. Kvíz mapoval vedomosti a celkový rozhľad zo „športového sveta“.

        A naozaj stálo to zato! Spomedzi 12 súťažiacich družstiev naši športovci obsadili krásne druhé miesto a na hrudi im zažiarila strieborná medaila.


  Srdečne gratulujeme.

  FOTO

                                                                   PaedDr. Daniela Biela,PhD.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria