Navigácia

Základné informácie 1. projektový rok 2. projektový rok 3. projektový rok

 

Názov projektu:
Young European Cooperatives (Spolupráca firiem mladých Európanov)Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Erasmus+

Realizácia:
september 2015 - jún 2018

Koordinátor:
Krupp gymnazium, Duisburg, Nemecko,  http://www.krupp-gymnasium.de

Partneri:
Stredná škola, Manresa Katalánsko, Španielsko,  http://www.iespfq.cat 
Stredná škola, Santa Agata di Militello, Sicília, Taliansko,  www.liceosciasciafermi.it
Obchodná akadémia, Banská Bystrica, Slovensko.  https://oatabb.edupage.org

Zámer:

 • spolupráca školských firiem v oblasti cestovného ruchu.
 • založenie webovej stránky v slovenskom a anglickom jazyku.
 • medzinárodné stretnutia s cieľom prezentácie svojej práce.


Ciele:

 • výmena informácií o možnostiach mladých ľudí podnikať v oblasti CR,
 • zdokonaliť zručnosti v IKT a anglickom jazyku,
 • vytvoriť, spracovať a predať cestovné ponuky partnerským školám,
 • vytvoriť výstupný produkt projektu v tlačenej aj digitálnej podobe.

 

Účastníci:

 • vyučujúci predmetov podnikanie v cestovnom ruchu, sprievodcovská činnosť  a anglický jazyk,
 • žiaci uvedených povinných voliteľných predmetov.

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria