Navigácia

Úvod Prihláška na VŠ Odkazy

 

 

Výber vysokej školy a študijného odboru by mal odzrkadľovať záujem študenta,
 akej profesii sa chce v živote venovať.

 

 

Milí štvrtáci,

 

Nasledujúce mesiace budete stáť pred neľahkým rozhodnutím. Budete si vyberať, na ktorú vysokú školu si pošlete prihlášky!

 

Výberom vysokej školy ovplyvnite svoje uplatnenie na trhu práce a životnú úroveň. Výber vysokej školy a fakulty je preto pre Vás dôležitým životným medzníkom.

 

V predchádzajúcich rokoch si dve tretiny maturantov namierili na vysoké školy. Prieskumy ukazujú, že doteraz sa uchádzači pri výbere VŠ nesprávali racionálne. Študijné programy si nevyberali s ohľadom na uplatnenie na trhu práce, ale mnohí náhodne, išli tam, „kam ich vietor zavial“.

 

 

 

Štúdium nie je len o diplome,
 ale aj o vedomostiach a uplatnení sa v ďalšom živote.

 

 

Je dôležité, aby ste k výberu pristupovali zodpovedne, a aby ste si na vyplnenie prihlášok rezervovali dostatok času.

 

 

Termín podania prihlášok na väčšinu vysokých škôl
na Slovensku a v Českej republike je

28. 03. 2018.

 

 

 

Prihlášky na VŠ Vám skontroluje a potvrdí triedny učiteľ. Nakoľko je potrebné overiť správnosť údajov vo vyplnenej prihláške, potvrdenie Vám  nevydá na počkanie.

 

 

 

Šťastnú ruku pri výbere správnej školy.

 

výchovná poradkyňa

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria