Navigácia

Rada školy

Zloženie rady školy

 

 Titl., priezvisko, meno

 predseda

 Ing. Miriam Lechová

 pedagogickí zamestnanci

 Ing. Miriam Lechová

 Mgr. Jana Šutovská

 ostatní zamestnanci

 Dana Kováčová

 zástupcovia rodičov

 JUDr. Peter Daubner

 Lenka Antalová

 Stanislav Majsniar

 zástupca zriaďovateľa

 PhDr. Ľubica Laššáková

 Ing. Beata Gažúrová

 Mgr. Karin Medveďová

 zástupca zamestnávateľov  Ing. Peter Snopko

 iní

 Ivana Šarkanová

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria