Piatok 25. 4. 2014

Piatok 25. 4. 2014

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.4.2014)
Zdenka Brucháčová (III.E)
Marek Bambura (I.C)
Marek Haas (I.D)
Marek Králik (I.D)
Marek Kuruc (III.E)
Marek Morháč (IV.E)
Marek Plško (IV.D)
Marek Solawa (I.D)
Marek Uhlík (IV.A)
Pozajtra (Nedeľa 27.4.2014)
Andrej Ivanič (II.D)
Jaroslav Dodok (III.C)
Jaroslav Popov (II.D)
Počet návštev: 3012768

Novinky

 • Pozvánka na triedne schôdze rodičovského združenia

  Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať
  dňa 25 apríla 2014 (piatok) o 16.30 h v triedach.
  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

  Ing. Darina Šlosarová
    riaditeľka školy

 • Zábavné dni na OA

 • Krajská prehliadka SOČ

  4. apríla 2014 sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo Krajskej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti v SOŠ v Žarnovici:

  Lukáš Vido – III.E,

 • 18. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

  Nechýbali sme...

  Ani tento rok sme nechýbali na už 18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, ktorý je súčasne aj 6. kontraktačným dňom pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Veľtrh má síce prívlastok regionálny, ale tento ročník hostil cvičné firmy zo 7 slovenských krajov a aj dve cvičné firmy  od našich českých susedov.

 • Ekonomicko-manažérska olympiáda

  Spolupráca s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne – Ekonomicko-manažérska olympiáda

  18 tretiakov – elektronický test v piatich oblastiach:
  • všeobecný ekonomický prehľad
  • manažment a marketing
  • ekonómia
  • matematika a logika
  • anglický jazyk

  …čakáme už len na výsledky…

  FOTO

 • Spracovanie textu v programe MS WORD

  Dňa 12. marca sa uskutočnila súťaž „Spracovanie textu v programe MS WORD“, ktorou si naši tretiaci  otestovali zručnosť  pri práci s počítačom.

  Súťažiaci spracovávali pozvánku s využitím hromadnej korešpondencie. Súťaže sa zúčastnilo 11 tretiakov.

  FOTO

 • GLOBAL MONEY WEEK 2014 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici

  V dňoch 10. – 17. marca 2014 sa 200 našich študentov zapojilo do celosvetovej iniciatívy GLOBAL MONEY WEEK,  organizovanej Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu  „Poznaj svoje peniaze“. So žiakmi 1. – 3. ročníka sme na vyučovacích hodinách  mali otvorené diskusie, súťaž z problematiky peňazí s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže. Žiaci 4. ročníka sa do Svetového peňažného týždňa zapojili vypracovaním projektov na zvolenú finančnú tému. Žiaci III. E triedy -  Lukáš Vido a Veronika Bučková učili žiakov 1.ročníka, ako si robiť evidenciu príjmov a výdavkov.

 • Školské kolo súťaže Mladý účtovník

  Dňa 03. 03. 2014 sa konalo školské kolo súťaže Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov maturitných ročníkov.

  Počas 4 vyučovacích hodín žiaci riešili súvislý príklad v sústave podvojného účtovníctva. Príklad riešili na PC s využitím programu Omega.

 • Štátna skúška z písania na písania PC

  V piatok 14. februára 2014 na našej uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie.

  Celkom sa zúčastnilo 31 žiakov z toho 28 žiakov našej OA. 

  Osvedčenie o štátnej skúške získalo 27 účastníkov.

  Držiteľom  osvedčenia blahoželáme.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 27. februára 2014   sa na našej kole konala školská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti.  13 žiakov  1. až 4. ročníka OA súťažilo v 4 súťažných odboroch – Ekonomika a riadenie,   Pedagogika, psychológia a sociológia, Problematika voľného času a v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba. Práce boli veľmi zaujímavé a poukázali na tvorivé  myslenie, odborné vedomosti a talent  súťažiacich.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria