Nedeľa 23. 11. 2014

Nedeľa 23. 11. 2014

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 24.11.2014)
Lukáš Antalec (I.A)
Pozajtra (Utorok 25.11.2014)
Patrícia Vašová (III.A)
Katarína Barjaková (IV.A)
Katarína Fellnerová (IV.D)
Katarína Gajdáčová (III.B)
Katarína Mesárošová (III.B)
Katarína Petráňová (II.A)
Katarína Šikulová (IV.C)
Katarína Ťavodová (IV.B)
Počet návštev: 3464307

Novinky

 • POZVÁNKA

  Vedenie školy touto cestou pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov
  na Informačno-poradenský deň, ktorý sa uskutoční
  3. decembra 2014 (streda) od 8.30 do 12.30 h.
   

  Program:

 • ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

  Žiaci prvého až tretieho ročníka našej obchodnej akadémie sa v mesiaci október prostredníctvom školskej knižnice zapojili do projektu ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY. Úlohou bolo vyrobiť záložku do obľúbenej knihy na tému Moja škola – môj študijný odbor, čo bola nie pre každého ľahká úloha. Naši žiaci však ukázali, že sú ochotní urobiť aj niečo naviac a  tvorivosť je schopnosť, ktorá im nie je cudzia. Hlasovaním nakoniec rozhodli, že najkrajšími záložkami sú záložky:

 • Exkurzia TUTANCHAMON, JEHO HROBKA A POKLADY

            Je 08. 10. 2014, 7.45 ráno a študenti obchodnej akadémie opúšťajú Banskú Bystricu. Tešia sa na zaujímavú výstavu o egyptskom faraónovi Tutanchamonovi, o jeho hrobke v Údolí kráľov, ktorú v roku 1922 objavil archeológ H. Carter a o pokladoch, ktoré ukrývala.

            O 12.00 hodine sa po príchode do Bratislavy dostávajú dnu a sú uchvátení tým, čo vidia. Všade zlato (fakeové, ale nevadí). Presúvajú ich do kina, kde sa dozvedajú podrobnosti o Carterovom živote a o objave hrobky, ktorý sa pokladá za archeologickú senzáciu 20. storočia. Následne študenti prechádzajú do miestnosti s ukážkami celkovej hrobky. Z tejto sály sa presúvajú do ďalších troch, kde sa nachádzajú ukážky nástenných malieb hrobky, sarkofág faraóna s jeho zlatou maskou, šperky, bojový voz, trón panovníka, ukážky zádušných lodí a množstvo luxusných predmetov dennej potreby.

 • Rodičovský príspevok

  Rodičovský príspevok - vklad na účet


  číslo účtu:  0302838263/0900
  IBAN:  SK2209000000000302838263
  suma: 20 EUR
  správa pre príjemcu:  meno žiaka + trieda
  variabilný symbol:   2014

 • Exkurzia v Banskobystrickom pivovare, a. s.

 • Odborná exkurzia vo Volkswagene

  Dňa 30. 09. 2014 sa žiaci druháckych tried našej obchodnej akadémie zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave. Navštívili sme závod Volkswagen Bratislava a. s.Vo Volkswagene nás milo privítali a premietli nám krátky film, na ktorý sme sa všetci s úžasom dívali, pretože obsahom filmu bol celý proces výroby automobilov v závode Volkswagen Bratislava a. s.
  Po premietnutí  filmu nás rozdelili do troch skupín a zobrali  do Karosárni, kde sme na vlastné oči mohli vidieť výrobu karosérií áut od začiatku až po záver. Pani sprievodkyne nám poskytli odborný výklad celej výroby, a na chvíľu sme sa ponorili aj do histórie závodu.Na konci prehliadky sme mohli vstúpiť do vystavených áut rôznych značiek, ktorých autá sa vyrábajú v tomto závode.
  Veľkým sklamaním pre nás bolo len to, že sme nemali možnosť vidieť viacero výrobných hál.
  Nikto zo zúčastnených neľutoval to, že sa rozhodol ísť na túto exkurziu. Každý si prišiel na svoje.Odniesli sme si odtiaľ mnoho vedomostí a zážitkov, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínať.

 • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia

  Výbor Rady rodičovského združenia pozýva rodičov na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční
  dňa 11. októbra 2014 (sobota) o 9.30 h v aule školy.

  Po plenárnom zasadnutí budú pokračovať triedne schôdze a pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

 • Exkurzia do Národnej banky Slovenska

  V dňoch 10 – 17 marca 2014 sa naša škola zapojila do celosvetovej inciatívy GLOBAL MONEY WEEK. My, žiaci tretieho ročníka sme na hodinách diskutovali o problematike peňazí s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže. Taktiež žiaci III. E triedy – Lukáš Vido a Veronika Bučková, učili žiakov prvého ročníka ako viesť evidenciu  príjmov a výdavkov. Žiaci I.A triedy sa rozhodli uskutočniť súťaž. Žiaci IV. ročníka poslali svoje prezentácie týkajúce sa problematiky peňazí.

 • Obchodná verejná súťaž

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
  sa koná dňa 2. septembra 2014 o 8.30 h v aule školy.
  Po skončení slávnostného otvorenia budú prvácí rozdelení do tried.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria