Piatok 18. 4. 2014

Piatok 18. 4. 2014

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 18.4.2014)
Karolína Orovčíková (III.B)
Zajtra (Sobota 19.4.2014)
Roman Debnár (I.A)
Šimon Ružinský (I.C)
Lukáš Vido (III.E)
Pozajtra (Nedeľa 20.4.2014)
Marcel Bendik (IV.A)
Marcel Fraňa (IV.C)
Počet návštev: 2997420

Novinky

 • Zábavné dni na OA

 • Krajská prehliadka SOČ

  4. apríla 2014 sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo Krajskej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti v SOŠ v Žarnovici:

  Lukáš Vido – III.E,

 • 18. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

  Nechýbali sme...

  Ani tento rok sme nechýbali na už 18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, ktorý je súčasne aj 6. kontraktačným dňom pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Veľtrh má síce prívlastok regionálny, ale tento ročník hostil cvičné firmy zo 7 slovenských krajov a aj dve cvičné firmy  od našich českých susedov.

 • Ekonomicko-manažérska olympiáda

  Spolupráca s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne – Ekonomicko-manažérska olympiáda

  18 tretiakov – elektronický test v piatich oblastiach:
  • všeobecný ekonomický prehľad
  • manažment a marketing
  • ekonómia
  • matematika a logika
  • anglický jazyk

  …čakáme už len na výsledky…

  FOTO

 • Spracovanie textu v programe MS WORD

  Dňa 12. marca sa uskutočnila súťaž „Spracovanie textu v programe MS WORD“, ktorou si naši tretiaci  otestovali zručnosť  pri práci s počítačom.

  Súťažiaci spracovávali pozvánku s využitím hromadnej korešpondencie. Súťaže sa zúčastnilo 11 tretiakov.

  FOTO

 • GLOBAL MONEY WEEK 2014 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici

  V dňoch 10. – 17. marca 2014 sa 200 našich študentov zapojilo do celosvetovej iniciatívy GLOBAL MONEY WEEK,  organizovanej Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu  „Poznaj svoje peniaze“. So žiakmi 1. – 3. ročníka sme na vyučovacích hodinách  mali otvorené diskusie, súťaž z problematiky peňazí s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže. Žiaci 4. ročníka sa do Svetového peňažného týždňa zapojili vypracovaním projektov na zvolenú finančnú tému. Žiaci III. E triedy -  Lukáš Vido a Veronika Bučková učili žiakov 1.ročníka, ako si robiť evidenciu príjmov a výdavkov.

 • Školské kolo súťaže Mladý účtovník

  Dňa 03. 03. 2014 sa konalo školské kolo súťaže Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov maturitných ročníkov.

  Počas 4 vyučovacích hodín žiaci riešili súvislý príklad v sústave podvojného účtovníctva. Príklad riešili na PC s využitím programu Omega.

 • Štátna skúška z písania na písania PC

  V piatok 14. februára 2014 na našej uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie.

  Celkom sa zúčastnilo 31 žiakov z toho 28 žiakov našej OA. 

  Osvedčenie o štátnej skúške získalo 27 účastníkov.

  Držiteľom  osvedčenia blahoželáme.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 27. februára 2014   sa na našej kole konala školská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti.  13 žiakov  1. až 4. ročníka OA súťažilo v 4 súťažných odboroch – Ekonomika a riadenie,   Pedagogika, psychológia a sociológia, Problematika voľného času a v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba. Práce boli veľmi zaujímavé a poukázali na tvorivé  myslenie, odborné vedomosti a talent  súťažiacich.

 • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v SIP

  V tomto školskom roku bol vyhlásený už 48 ročník súťaže v spracovaní informácií na PC v troch súťažných disciplínach.

  Organizátorom krajského kola bola OA Detva dňa 6. februára 2014, ktorá pripravila a realizovala súťaž na veľmi dobrej organizačnej a odbornej úrovni. Srdečné prijatie a príjemné prostredie školy pozitívne ovplyvnilo súťažnú atmosféru.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria