Štvrtok 2. 4. 2015

Štvrtok 2. 4. 2015

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 3.4.2015)
Marcela Hovorková (III.A)
Richard Cirák (IV.D)
Richard Ličák (I.A)
Pozajtra (Sobota 4.4.2015)
Natália Bahýlová (III.D)
Počet návštev: 3738583

Novinky

 • Ďalšie úspechy cvičných firiem!!!

  Akcia: 19. veľtrh cvičných firiem a 7. kontraktačný deň cvičných firiem v Žiari nad Hronom

  Kedy: 31. marca 2015


  Úspechy:    1. miesto Naj katalόg – KOMBI, s. r. o.

                    2. miesto Naj stánok – VČIELKA, s. r. o.

 • Krajská prehliadka SOČ

  Dňa 27. marca 2015 sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo
  Krajskej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti na  SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici:

  Radovan Tunák – II. D,
  Ivana Šarkanová a Petra Szaboóvá – II.A,
   
  Monika Šifferová a Andrej Perašín – II. B,
  Barbora Bystrianska
  Klaudia KatreniakováIII. A

 • Spracovanie informácií v programe MS WORD

  Dňa 9. marca 2015 sa uskutočnila súťaž „Spracovanie informácií v programe MS WORD“, ktorou si naši tretiaci  otestovali zručnosť  pri vytváraní a úprave textového dokumentu.

  Súťažiaci vypracovali pozvánku s využitím hromadnej korešpondencie. Súťaže sa zúčastnilo 12 tretiakov.

  Najúspešnejší  žiaci:

 • Maturovalo sa aj na počítačoch

 • Obchodná verejná súťaž

 • Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

  Dňa 5. marca 2015 sa na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici stretlo 15 žiakov za účelom obhajoby svojej celoročnej práce – stredoškolskej odbornej činnosti. Práce i ich obhajoby svedčili o tvorivom myslení, nadšení, ale i o odborných vedomostiach a skúsenostiach zúčastnených študentov. Osem žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v každom odbore postúpili do vyššieho kola a našu školu budú reprezentovať na Krajskej prehliadke SOČ dňa 27. marca 2015.

 • Školské kolo olympiády „Mladý účtovník“

  Vyhodnotenie školského kola olympiády „Mladý účtovník“

  Dňa 11. 02. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády „Mladý účtovník“, kde si zmerali svoje sily
  vo vedomostiach z účtovníctva a zručnostiach v ovládaní účtovného softvéru OMEGA žiaci 4. ročníkov.

 • Opäť sa zapájame do ekonomicko-manažérskej olympiády

  Povedzme si to v skratke:

  - 23 tretiakov,

  - riešenie olympiády v oblasti ekonómia, marketing, anglický jazyk, matematika, logika,

 • Školské kolo Olympiády NEJ

  Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku:

  1. miesto

  Erik Spevák, II. D

  2. miesto

  Jakub Turoň, II. C

  3. miesto

  Slávka Urbanová, II. A

  smileyBlahoželáme!

 • Školské kolo písania a spracovania informácií na PC

  V utorok 16. 12. 2014 sa v priestoroch odborných učební API uskutočnilo školské kolo písania a spracovania informácií na PC. Celkom sa zúčastnilo 12 žiakov našej školy. Žiaci súťažili v troch súťažných disciplínach:

  1. Súťažná disciplína písanie na PC 1. ročník

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria