Streda 29. 7. 2015

Streda 29. 7. 2015

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 3988290

Novinky

 • Úradné hodiny počas prázdnin

  ÚRADNÉ HODINY
  počas letných prázdnin
  pondelok - piatok
  7.30 - 12.30 h.

  Ing. Darina Šlosarová

 • ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA

  V dňoch 11. – 12. júna 2015 sa 5 žiakov našej školy – Radovan Tunák z II.D, Timea Kováčová a  Mária Chabanová z III.B, Barbora Bystrianska a Klaudia Katreniaková z III. A zúčastnilo „Študentskej konferencie“ v centrále Slovenskej sporiteľni na Tomášikovej ulici v Bratislave.

  Cieľom konferencie, ktorej gestorom bola Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Poznaj svoje peniaze, bolo:

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľka školy oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016
  sa na Obchodnej akadémii, Tajovského 25 v Banskej Bystrici nebude konať.

 • Plavecký výcvik druhákov

  V pondelok 25. mája 2015 sa na našej obchodnej akadémii začali nielen náročné chvíle pre štvrtákov kvôli ich posledným maturitným skúškam, ale aj chvíle plné zábavy, smiechu a nezabudnuteľných zážitkov pre druhákov. Žiaci tried II. A, II. B, II. C a II. D sa zúčastnili 5-dňového plaveckého výcviku na plavárni v Banskej Bystrici.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

 • GLOBAL MONEY WEEK 2015

  GLOBAL  MONEY WEEK  2015 (GMW)
  9. – 17. marec 2015  -  Svetový týždeň peňazí

  275 žiakov OA v B. Bystrici sa zapojilo do celosvetovej aktivity  GMW 2015 organizovanej Nadáciou  Slovenskej sporiteľne pre deti Slovenska v rámci programu Poznaj svoje peniaze.

  Počas tohto týždňa žiaci realizovali aktivity rozvíjajúce sociálno-finančnú gramotnosť v školskom prostredí (otvorené diskusie s učiteľmi na tému v oblasti finančnej gramotnosti, besedy s finančnými odborníkmi z finančných inštitúcií, pomoc seniorom pri finančnom rozhodovaní).

 • 13. ročník medzinárodnej Internetovej súťaže Intersteno 2015

  Zúčastnilo 7 žiakov našej školy v dvoch kategóriách, z ktorých boli úspešní:

  V kategórii 13 – 16 rokov: (celkový počet súťažiacich 310)

  Poradie

  Meno

  Trieda

  Počet hrubých úderov

 • Časový harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

  ANJ SJL TČOZ NEJ Dobrovoľná MS 

  ANJ_A_C_Pon_Ut.pdf

  ANJ_B_E_Str_Stv.pdf

 • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk. rok 2015/2016

  Zápis prijatých uchádzačov  pod poradovým číslom 2 - 93. ​ na štúdium na strednej škole
  sa uskutoční  v dňoch 18. 05. – 22. 05. 2015 od 8.00 -16.00 h
  v miestnosti č. 110 (sekretariát) Obchodnej akdémie, Tajovského 25, Banská Bystrica.

 • Najlepšie napísaný diktát

  Dňa 27. a 28. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže „O najlepšie napísaný diktát.“
  Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov.
  Absolútnym víťazom sa stala Romana Babicová zo IV. C triedy.yes

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria