• Názov projektu: Fit´n´Green
    Realizácia:
    september 2020 – august  2022

    Koordinátor:
    Krupp gymnázium, Duisburg, Nemecko,  http://www.krupp-gymnasium.de

    Partneri:
    Obchodná akadémia, Banská Bystrica, Slovensko, https://oatabb.edupage.org

    Stredná škola S. Miletića, NovýSad, Srbsko. najboljaskola@open.telekom.rs

    Zámer
    - získať informácie o zdravej výžive
    - podporiť fyzickú aktivitu žiakov
    - pracovať v medzinárodných žiackych online tímoch
    - prezentovať práce žiakov na medzinárodných stretnutiach

    Cieľ
    - vymeniť si poznatky a skúsenosti týkajúce sa zdravého životného štýlu
    - zdokonaliť zručnosti v IKT
    - zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku
    - vedieť pracovať v tíme
    vytvoriť výstupný produkt projektu

    Účastníci
    - 11 žiakov I.a II. ročníka OA
    - vyučujúci predmetov anglický jazyk, podnikanie v cestovnom ruchu, sprievodcovská činnosť, telesná a športová výchova

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie