Navigácia

Piatok 18. 1. 2019

Piatok 18. 1. 2019

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 19.1.2019)
Adriana Tamášová (IV.A)
Sára Bitterová (III.A)
Mário Lazenga (IV.A)
Sára Mazúchová (I.A)
Sára Ukropová (I.C)
Počet návštev: 5378104

PartneriNovinky

 • V dňoch od 11. 12. 2018 do 13. 12. 2018 sa viceprezidenti našej študentskej Firmy JA Chance Timea Ballová, Stanislav Hanes, Lucia Múková a Martin Synak-Varga zúčastnili 7. ročníka medzinárodného veľtrhu v Hradci Králové. Žiačka III.A triedy Timea Ballová získala 3. miesto v kategórii najlepší predajca. V celkovom umiestnení skončili na peknom 4. mieste z 25 firiem.

  FOTO

 • Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 11. 01. 2019 (piatok) o 16.30 h v triedach.

  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

  Ing.Darina Šlosarová
  riaditeľka školy

 • Vedenie školy touto cestou pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na Informačno-poradenský deň, ktorý sa uskutoční 28. januára 2019 (pondelok) od 8.30 do 12.30 h.

  Program:

  • informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov (v aule školy) 8.30 - 9.00 h,
  • prehliadka priestorov školy, odborných učební,
  • prezentácia vyučovacích hodín,
  • prezentácia cvičných firiem a študentskej spoločnosti 9.00 - 12.30 h.

  Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

  Ing. Darina Šlosarová

 • Dňa 29. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  V kategórii B (žiaci prvého a druhého ročníka) súťažilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Adriana Kočišková z II. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Alžbeta Zajaková z I. A triedy, na treťom mieste Barbora Žuffová z II. C triedy.

  V kategórii A (žiaci tretieho a štvrtého ročníka) súťažilo 8 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Vladimíra Chabrečeková z III. C triedy, na druhom mieste sa umiestnila Andrea Julényiová z III. B triedy, na treťom mieste Kristiána Hrachovinová zo IV. A triedy.

 • V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2018 sa konal už dvadsiaty ročník veľtrhu. Naša škola patrí medzi najvernejších účastníkov.

  Na veľtrhu vystavovali dve cvičné firmy JOIN, súkromný podnikateľ a Car Madness, s. r. o.
  (žiaci IV. A, B, C) v konkurencii štyridsiatich dvoch cvičných firiem. Štvrtáci odprezentovali svoju prácu, obchodovali, komunikovali, súťažili o najlepšieho reprezentanta, logo, slogan, katalóg, stánok, elektronickú prezentáciu, inovatívne nápady , najlepšiu cvičnú firmu a ďalšie špeciálne ceny.

 • Dňa 7. novembra 2018 sa štyri žiačky tretieho ročníka našej školy zúčastnili konferencie „Finančná gramotnosť“, ktorú s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne zorganizovalo CVČ Heuréka v aule ZŠ, Námestie slobody, Zvolen. Martina Sekerášová, Natália Šujanská, Beáta Demianová a Miroslava Ihringová prezentovali svoj príspevok na tému Finančná gramotnosť žiakov prvého ročníka na našej škole. Prítomných manažérov SLSP prezentácia zaujala rovnako ako spoločné workshopy, ktoré sa konali v poobedňajších hodinách. Pre našich žiakov to bola veľmi cenná skúsenosť a možnosť nadviazať kontakt s odborníkmi z praxe. Dňa 28. novembra sa všetci prezentujúci zúčastnia zájazdu do Viedne, ktorého súčasťou bude návšteva bankového centra FLIP spoločnosti ERSTE.

 • 16. 11. 2018 sa naša škola zúčastnila divadelného predstavenia DJGT vo Zvolene

  Denník Anny Frankovej - téma holokaustu a druhej svetovej vojny. Nejde o literárnu fikciu, ale o autentický, zázrakom zachovaný denník. Originálna nová dramatizácia Júlie Rázusovej tlmočí citlivý i humorný jazyk denníkových zápiskov do sviežeho javiskového diela blízkeho i dnešnej dobe.

  V rokoch 1942 – 1944 nevyšla Anna ani raz z úkrytu, ktorý dvom židovským rodinám poskytli holandskí priatelia. Vo svojom denníku sa však vznáša na krídlach fantázie a v každej situácii vie nájsť krásu života. Jej denníkové zápisky náhle končia a my sa z historických materiálov dozvedáme o jej konci v koncentračnom tábore. Anna Franková sa stala univerzálnym zosobnením obdivuhodnej sily mladého dievčaťa.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria