Navigácia

Piatok 21. 9. 2018

Piatok 21. 9. 2018

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Laura Klačková (II.A)
Matúš Adamovič (III.A)
Matúš Medveď (I.A)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Nikola Kmeťová (II.A)
Sarah Sallárová (I.A)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Ondrej Daniel Slopovský (II.C)
Simon Vaník (II.C)
Počet návštev: 5274200

PartneriNovinky

 • Dňa 12. septembra 2018 sa 29 žiakov 4. ročníka zúčastnilo na workshope inovácií, ktorý organizovali na našej škole lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci projektu EÚ inovujme.sk.

  Po úvodnom oboznámení sa s problematikou inovácií sme absolvovali test kreativity, v ktorom sme dosiahli nadpriemerné výsledky, čo nám urobilo veľkú radosť. Potom nasledovala práca v tímoch na zadanú tému. Svoje nápady na zvýšenie predaja kníh kníhkupectva Martinus sme prezentovali pred spolužiakmi a vyučujúcimi našej školy. Veľmi nás potešilo, že naše nápady lektori predložia aj uvedenej firme a možno niektorý z nápadov Martinus aj využije v praxi. Účasť na workshope bola príjemným zážitkom aj vďaka priateľskému prístupu lektorov a tvorivej atmosfére počas celej akcie. Zábavným spôsobom sme sa veľa naučili a presvedčili sme sa, že aj študenti môžu realizovať svoje nápady, využiť svoju kreativitu v reálnom živote a byť prínosom pre inovácie na Slovensku.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa koná dňa 3. septembra 2018 o 8.30 h v aule školy.

  Po skončení slávnostného otvorenia budú prvácí rozdelení do tried.

 • Úradné hodiny
  počas letných prázdnin

  pondelok – piatok
  7.30 – 12.30 h

  Ing. Darina Šlosarová
  riaditeľka školy

 • V rámci predmetu etická výchova žiaci zrealizovali dobrovoľnú finančnú zbierku. Výťažok darovali Simone Strelcovej – ťažko zdravotne postihnutej študentke UMB, ktorá na našej škole ukončila štúdium v roku 2015.

 • Medzinárodná výzva Global Money Week 2018 priniesla v marci na našej škole mesiac finančnej gramotnosti.

  J. Krišťák z III. B triedy zhotovil aktuálnu nástenku o Eure, neskôr predstavil spolužiakom prezentáciu o Histórii falšovania. Pokračovali sme vyhlásením literárnej súťaže o najlepšiu esej pre žiakov 1. – 3. ročníka. Zapojilo sa 36 žiakov, pričom 26 žiakov spracovalo tému Mama Hotel, alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov a tému Sám sebe šéfom spracovalo 11 žiakov. V rámci predmetu cvičenia z bankovníctva sa žiaci B. Samolejová, D. Rusková z III. B a D. Ďurica z III. C triedy prezentovali vlastnými prezentáciami na bankovú problematiku. Trojica žiakov A. Šinkovkinová, S. Úradníková, S. Vaník z I. C spracovala problematiku vývoja peňazí na Slovensku a prezentovala vo svojej triede. Nie menej zaujímavá bola práca o bitcoine – najprv anketa, jej vyhodnotenie a následne prezentácia pred spolužiakmi – M. Brada z III. B.Súťaž o finančnej gramotnosti, ktorú si pripravila a zrealizovala pre prvákov žiačka II. C triedy M. Sekerášová, predchádzala besede “Úvod do finančnej gramotnosti” s finančnou poradňou OVB Ing. Crmanovou, ktorú absolvovali všetci prváci.

 • Dňa 14. júna 2018 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región, na ktorom nás reprezentovali dve žiačky III.A triedy, Adriana Tamášová a Ivana Miklóšiová. Ich úlohou bolo vypracovať projekt pre podporu cestovného ruchu v našom regióne. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom bolo úlohou súťažiacich natočiť videoprezentáciu projektu. Zo všetkých prezentácii porota vybrala najzaujímavejšie, ktoré potom autori osobne prezentovali na finále v Banskej Bystrici. Naše žiačky s netradičnou témou „Tajomstvá Banskej Bystrice“ zaujali porotu a aj keď neobsadili stupne víťazov, dôstojne reprezentoval školu a región.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria