Navigácia

Nedeľa 19. 8. 2018

Nedeľa 19. 8. 2018

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 19.8.2018)
Lýdia Ondrisová (I.B)
Zajtra (Pondelok 20.8.2018)
Filip Kochlica (II.A)
Pozajtra (Utorok 21.8.2018)
Jana Briššová (III.C)
Počet návštev: 5233683

PartneriNovinky

 • Úradné hodiny
  počas letných prázdnin

  pondelok – piatok
  7.30 – 12.30 h

  Ing. Darina Šlosarová
  riaditeľka školy

 • V rámci predmetu etická výchova žiaci zrealizovali dobrovoľnú finančnú zbierku. Výťažok darovali Simone Strelcovej – ťažko zdravotne postihnutej študentke UMB, ktorá na našej škole ukončila štúdium v roku 2015.

 • Medzinárodná výzva Global Money Week 2018 priniesla v marci na našej škole mesiac finančnej gramotnosti.

  J. Krišťák z III. B triedy zhotovil aktuálnu nástenku o Eure, neskôr predstavil spolužiakom prezentáciu o Histórii falšovania. Pokračovali sme vyhlásením literárnej súťaže o najlepšiu esej pre žiakov 1. – 3. ročníka. Zapojilo sa 36 žiakov, pričom 26 žiakov spracovalo tému Mama Hotel, alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov a tému Sám sebe šéfom spracovalo 11 žiakov. V rámci predmetu cvičenia z bankovníctva sa žiaci B. Samolejová, D. Rusková z III. B a D. Ďurica z III. C triedy prezentovali vlastnými prezentáciami na bankovú problematiku. Trojica žiakov A. Šinkovkinová, S. Úradníková, S. Vaník z I. C spracovala problematiku vývoja peňazí na Slovensku a prezentovala vo svojej triede. Nie menej zaujímavá bola práca o bitcoine – najprv anketa, jej vyhodnotenie a následne prezentácia pred spolužiakmi – M. Brada z III. B.Súťaž o finančnej gramotnosti, ktorú si pripravila a zrealizovala pre prvákov žiačka II. C triedy M. Sekerášová, predchádzala besede “Úvod do finančnej gramotnosti” s finančnou poradňou OVB Ing. Crmanovou, ktorú absolvovali všetci prváci.

 • Dňa 14. júna 2018 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región, na ktorom nás reprezentovali dve žiačky III.A triedy, Adriana Tamášová a Ivana Miklóšiová. Ich úlohou bolo vypracovať projekt pre podporu cestovného ruchu v našom regióne. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom bolo úlohou súťažiacich natočiť videoprezentáciu projektu. Zo všetkých prezentácii porota vybrala najzaujímavejšie, ktoré potom autori osobne prezentovali na finále v Banskej Bystrici. Naše žiačky s netradičnou témou „Tajomstvá Banskej Bystrice“ zaujali porotu a aj keď neobsadili stupne víťazov, dôstojne reprezentoval školu a región.

 • Projektu Quo vadis? sme sa zúčastnili na základe ponuky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zámerom bolo zvýšiť povedomie žiakov o nutnosti celoživotného osobného rozvoja, naučiť sa stanovovať osobné a pracovné ciele a zvládať životné situácie spojené s prípadným neúspechom. Projekt pozostával z piatich workshopov a realizoval sa v priestoroch knižnice.

  Oslovilo nás najmä to, že sme sa mohli osobne stretnúť s profesionálnymi kaučkami a pod ich vedením realizovať praktický tréning z oblasti sebarealizácie. Vyskúšali sme arteterapiu, jogu smiechu i tréning pamäti.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria