Navigácia

Nedeľa 18. 3. 2018

Nedeľa 18. 3. 2018

Vyučovací čas

Vyuč.
hod.

Pondelok - Štvrtok Piatok
1. - 2. ročník 3. - 4. ročník 1. - 4. ročník
0. 7.05 -  7.50 7.05 -  7.50 7.05 - 7.50
1. 8.00 -  8.45 8.00 -  8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 -  9.40 8.55 -  9.40 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50  -11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. 13.00 - 13.45 12.35 - 13.20 12.35 - 13.20
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35  
8. 14.35 - 15.20 14.35 - 15.20  

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 18.3.2018)
Počet návštev: 5081538

PartneriNovinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

  2 % z dane

 • V utorok 27. 02. 2018 sa konali v priestoroch našej školy Štátne skúšky z kancelárskeho písania na PC a korešpondencie. Študenti štvrtého ročníka sa podľa záujmu rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu Administratíva a korešpondencia. Zo 16 študentov úspešne vykonalo štátnu skúšku 13. Úspešní absolventi dostali vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

  K úspešnému zvládnutiu štátnice im blahoželáme.
  Vyučujúce: Haliarska, Kollová.

 • Ďakujeme všetkým deviatakom, ich rodičom, výchovným poradcom a v neposlednom rade žiakom a učiteľom z našej školy, bez ktorých by tento deň nemal zmysel. Osobitné poďakovanie patrí “sprievodcom”, cvičným firmám, JA firme, žiakom prezentujúcim 115. ročnú históriu v aule školy (aj technikom), “sočkárom”, prezentujúcim projekty Erasmus +, záložka spája školy, PEER aktivity, ako aj prvákom, ktorí predstavili program ZAV.

  FOTO

 • INESS + 24 štvrtákov = školské kolo ekonomickej olympiády (EO)

  INESS + 3 štvrtáci (K. Hrachovinová, T. Kálman, M. Živčák) = regionálne kolo EO

  Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili a trojici úspešných držíme palce v regionálnom kole.

 • Vedenie školy touto cestou pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na Informačno-poradenský deň, ktorý sa uskutoční 25. januára 2018 (štvrtok) od 8.30 do 12.30 h.
  Program:

  • informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov (v aule školy) 8.30 - 9.00 h,
  • prehliadka priestorov školy, odborných učební,
  • prezentácia vyučovacích hodín,
  • prezentácia cvičných firiem a študentskej spoločnosti 9.00 - 12.30 h.

  Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

  Ing. Darina Šlosarová
  riaditeľka školy

 • Dňa 01. 12. 2017 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z troch súťažných častí, a to z písomného testu, z krátkej slohovej písomnej práce a napokon z ústnej časti – prednesu diskusného príspevku.

  V kategórii A (tretiaci a štvrtáci) súťažili ôsmi prihlásení. Na druhom mieste skončila Eva Blahútová z III. C triedy a víťazkou sa stala Dominika Voskárová z III. B triedy.

  V kategórii B (prváci a druháci) súťažili desiati prihlásení. Na druhom mieste skončila Adriána Kočišková z I. A triedy a víťazkou sa stala Vladimíra Chabrečeková z II. C triedy.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria