• Zloženie rady školy

    •  

      Titl., priezvisko, meno

      predseda

      Ing. Miriam Lechová

      pedagogickí zamestnanci

      Ing. Miriam Lechová

      Mgr. Jana Šutovská

      ostatní zamestnanci

      Dana Kováčová

      zástupcovia rodičov

      Júlia Mlynarčíková

      Ing. Henrich Kelenyei

      Slávka Kmeťová

      zástupca zriaďovateľa

       Ing. Igor Kašper

       Ing. Beata Gažúrová

       Mgr. Jana Slačková

       Andrea Maková

      zástupca žiakov

      Samuel Rybár

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie