• Úvod

    • Milí maturanti,

     tento rok je pre vás dôležitý.  Čaká na vás niekoľko udalostí a rozhodnutí, ktoré budú dôležité pre vašu budúcnosť. Musíte si vybrať, kde strávite nasledujúce roky svojho života a čomu sa chcete v budúcnosti vo svojej práci venovať.

     Väčšina z vás pravdepodobne zvažuje aj štúdium na vysokej škole, preto vás neminie výber vysokej školy, podanie prihlášok a pravdepodobne aj prijímacie skúšky.

      

     Výber vysokej školy a fakulty je preto pre Vás dôležitým životným medzníkom.

      

     Je dôležité, aby ste k výberu pristupovali zodpovedne, a aby ste si na vyplnenie prihlášok rezervovali dostatok času.

      

     Termín podania prihlášok na väčšinu vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike je

     31. 03. 2021.

      

     "PortalVS.sk - Portál vysokých škôl", ktorý spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vám ponúkne kompletný servis pri poskytovaní informácií o vysokoškolskom štúdiu.

      

     Prajem Vám veľa šťastia a mnoho študijných úspechov na vysokej škole!

      

     výchovná poradkyňa

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie