Navigácia

 • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia

  Výbor Rady rodičovského združenia pozýva rodičov na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční
  dňa 13. októbra 2018 (sobota) o 9.30 h v aule školy.

  Po plenárnom zasadnutí budú pokračovať triedne schôdze a pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                            Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                                                                 riaditeľka školy

 • MOBILFEST – festival filmov nakrútených mobilným telefónom.

  Po minuloročnom úspešnom ročníku v spolupráci so Súkromnou filmovou školou v Košiciach vyhlasujeme ďalší ročník MOBILFESTU – festivalu filmov nakrútených mobilným telefónom.

  Tento rok je téma pre ISIC video – „Ako ušetriť s ISICom 50 eur“

  Toto je minuloročný víťaz v kategórii ISIC- jeho video zaujalo natoľko že sa stal tvárou kampane. - https://www.youtube.com/watch?v=07TXVp8rjss&t=61s

 • Workshop inovácií na našej škole

  Dňa 12. septembra 2018 sa 29 žiakov 4. ročníka zúčastnilo na workshope inovácií, ktorý organizovali na našej škole lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci projektu EÚ inovujme.sk.

  Po úvodnom oboznámení sa s problematikou inovácií sme absolvovali test kreativity, v ktorom sme dosiahli nadpriemerné výsledky, čo nám urobilo veľkú radosť. Potom nasledovala práca v tímoch na zadanú tému. Svoje nápady na zvýšenie predaja kníh kníhkupectva Martinus sme prezentovali pred spolužiakmi a vyučujúcimi našej školy. Veľmi nás potešilo, že naše nápady lektori predložia aj uvedenej firme a možno niektorý z nápadov Martinus aj využije v praxi. Účasť na workshope bola príjemným zážitkom aj vďaka priateľskému prístupu lektorov a tvorivej atmosfére počas celej akcie. Zábavným spôsobom sme sa veľa naučili a presvedčili sme sa, že aj študenti môžu realizovať svoje nápady, využiť svoju kreativitu v reálnom živote a byť prínosom pre inovácie na Slovensku.

  Činnosť na stredných školách aj na Facebooku v galérii: https://www.facebook.com/pg/inovujmesk-1830566700548851/photos/?ref=page_internal.

  CERTIFIKÁT

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa koná dňa 3. septembra 2018 o 8.30 h v aule školy.

  Po skončení slávnostného otvorenia budú prvácí rozdelení do tried.

 • Školský zájazd Londýn-Paríž-Disneyland

 • OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 • Úradné hodiny

  Úradné hodiny
  počas letných prázdnin

  pondelok – piatok
  7.30 – 12.30 h

                                                                        Ing. Darina Šlosarová
                                                                       riaditeľka školy

 • Iná tvár študentov

  V rámci predmetu etická výchova žiaci zrealizovali dobrovoľnú finančnú zbierku. Výťažok darovali Simone Strelcovej – ťažko zdravotne postihnutej študentke UMB, ktorá na našej škole ukončila štúdium v roku 2015.

 • Dodatok k zmluve ISIC

 • Študentská konferencia

  Medzinárodná výzva Global Money Week 2018 priniesla v marci na našej škole mesiac finančnej gramotnosti.

  J. Krišťák z III. B triedy zhotovil aktuálnu nástenku o Eure, neskôr predstavil spolužiakom prezentáciu o Histórii falšovania. Pokračovali sme vyhlásením literárnej súťaže o najlepšiu esej pre žiakov 1. – 3. ročníka. Zapojilo sa 36 žiakov, pričom 26 žiakov spracovalo tému Mama Hotel, alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov a tému Sám sebe šéfom spracovalo 11 žiakov. V rámci predmetu cvičenia z bankovníctva sa žiaci B. Samolejová, D. Rusková z III. B a D. Ďurica z III. C triedy prezentovali vlastnými prezentáciami na bankovú problematiku. Trojica žiakov A. Šinkovkinová, S. Úradníková, S. Vaník z I. C spracovala problematiku vývoja peňazí na Slovensku a prezentovala vo svojej triede. Nie menej zaujímavá bola práca o bitcoine – najprv anketa, jej vyhodnotenie a následne prezentácia pred spolužiakmi – M. Brada z III. B.Súťaž o finančnej gramotnosti, ktorú si pripravila a zrealizovala pre prvákov žiačka II. C triedy M. Sekerášová, predchádzala besede “Úvod do finančnej gramotnosti” s finančnou poradňou OVB Ing. Crmanovou, ktorú absolvovali všetci prváci.

  Všetky práce, ktoré sme postúpili do súťaže si môžete pozrieť na linku:
  https://onedrive.live.com/?id=90326D7CDF815D63%212772&cid=90326D7CDF815D63

  Do finále – na Študentskú konferenciu Poznaj svoje peniaze postúpili a našu školu reprezentovali N. Gurská (II. C), L. Kršňavá (III. C), J. Krišťák (III. B, neúčasť z dôvodu PN). Ďakujeme Vám, dievčatá!

   

  Študentskú konferenciu organizovala Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne
  14. a 15. 06. 2018 v centrále Slovenskej sporiteľne, a. s. v Bratislave.

 • Finále súťaže Môj projekt pre región

  Dňa 14. júna 2018 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región, na ktorom nás reprezentovali dve žiačky III.A triedy, Adriana Tamášová a Ivana Miklóšiová. Ich úlohou bolo vypracovať projekt pre podporu cestovného ruchu v našom regióne. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom bolo úlohou súťažiacich natočiť videoprezentáciu projektu. Zo všetkých prezentácii porota vybrala najzaujímavejšie, ktoré potom autori osobne prezentovali na finále v Banskej Bystrici. Naše žiačky s netradičnou témou „Tajomstvá Banskej Bystrice“ zaujali porotu a aj keď neobsadili stupne víťazov, dôstojne reprezentoval školu a región.

  Link na video:

  https://www.youtube.com/watch?v=B0p36w097nw&feature=youtu.be

 • 2. kolo prijímacích skúšok

 • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

 • Veľmi úspešní–Tomáš Kalman a Matúš Živčák

 • Zúčastnili sme sa projektu Quo vadis?

  Projektu Quo vadis? sme sa zúčastnili na základe ponuky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zámerom bolo zvýšiť povedomie žiakov o nutnosti celoživotného osobného rozvoja, naučiť sa stanovovať osobné a pracovné ciele a zvládať životné situácie spojené s prípadným neúspechom. Projekt pozostával z piatich workshopov a realizoval sa v priestoroch knižnice.

  Oslovilo nás najmä to, že sme sa mohli osobne stretnúť s profesionálnymi kaučkami a pod ich vedením realizovať praktický tréning z oblasti sebarealizácie. Vyskúšali sme arteterapiu, jogu smiechu i tréning pamäti.

  viac info

   

 • Medzinárodná konferencia, Santa Agata di Militello, Sicília, Taliansko

 • Prijatí bez prijímacích skúšok

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 26. 04. 2018 (štvrtok) o 16.30 h v triedach.

  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť

                                                                                                       Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                      riaditeľka školy

 • Matematický klokan

  Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa stala najväčšou matematickou súťažou na svete.

  KADET 012

  1. Kelenyei Richard                I. A          77 bodov         (percentil 87,6 %)

  2. Ballová Timea                    II. A          75 bodov         (percentil 85,2 %)

      Valko Filip                          II. A          75 bodov       
   

  JUNIOR 034

  1. Peng Lijun                          IV. A           54 bodov            (percentil 83 %)

  2. Voskárová Dominika           III. B          51 bodov            (percentil 78,3 %)    

                                                                                                                                   Blahoželáme!   

 • Súťaž o najlepšie napísaný diktát

  Dátum: 10. apríl 2018

  Počet žiakov: 30

  1. – 2. ročník

  1. miesto     ŠAGÁTOVÁ Tereza II. C  - 0 chýb

  2. miesto      LEŠTÁKOVÁ Martina I. B - 3 chyby

  3. miesto       KLEMENTOVÁ Alexandra II. A  - 4 chyby

   

  3. – 4. ročník

  1. miesto     PAVLOVSKÁ Terézia IV. A -  2 chyby

  2. miesto     MESÍKOVÁ Kristína  IV.  A,  SLIACKA Natália III. B - 3 chyby

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria