Navigácia

 • Medzinárodný veľtrh študentských JA firiem

  V dňoch od 11. 12. 2018 do 13. 12. 2018 sa viceprezidenti našej študentskej Firmy JA Chance Timea Ballová, Stanislav Hanes, Lucia Múková a Martin Synak-Varga zúčastnili 7. ročníka medzinárodného veľtrhu v Hradci Králové. Žiačka III.A triedy Timea Ballová získala 3. miesto v kategórii najlepší predajca. V celkovom umiestnení skončili na peknom 4. mieste z 25 firiem. 

  FOTO

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 11. 01. 2019 (piatok) o 16.30 h v triedach.

  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                                                                 Ing.Darina Šlosarová 
                                                                        riaditeľka školy

 • Deň otvorených dverí

  Vedenie školy touto cestou pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na Informačno-poradenský deň, ktorý sa uskutoční 28. januára 2019 (pondelok) od 8.30 do 12.30 h.

  Program:

  • informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov (v aule školy) 8.30 - 9.00 h,
  • prehliadka priestorov školy, odborných učební,
  • prezentácia vyučovacích hodín,
  • prezentácia cvičných firiem a študentskej spoločnosti 9.00 - 12.30 h.

  Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

       Ing. Darina Šlosarová       

  riaditeľka školy

 • Výsledky školského kola súťaže žiakov v SIP – písanie na PC

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 29. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  V kategórii B (žiaci prvého a druhého ročníka) súťažilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Adriana  Kočišková z II. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Alžbeta Zajaková z I. A triedy, na treťom mieste Barbora Žuffová z II. C triedy.

  V kategórii A (žiaci tretieho a štvrtého ročníka) súťažilo 8 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Vladimíra Chabrečeková z III. C triedy, na druhom mieste sa umiestnila Andrea Julényiová z III. B triedy, na treťom mieste Kristiána Hrachovinová zo IV. A triedy.

  Víťazom blahoželáme.

  FOTO

 • Výsledky súťaže iBobor

 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2018

  V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2018 sa konal už dvadsiaty ročník veľtrhu. Naša škola patrí medzi najvernejších účastníkov. 

  Na veľtrhu vystavovali dve cvičné firmy JOIN, súkromný podnikateľ a Car Madness, s. r. o. 
  (žiaci IV. A, B, C) v konkurencii štyridsiatich dvoch cvičných firiem.  Štvrtáci odprezentovali svoju prácu, obchodovali, komunikovali, súťažili o najlepšieho reprezentanta, logo, slogan, katalóg, stánok, elektronickú prezentáciu, inovatívne nápady , najlepšiu cvičnú firmu a ďalšie špeciálne ceny.

  Cvičná firma Car Madness, s. r. o. bola ocenená 1. miestom v súťaži Najlepší katalóg. C

  Ďakujeme žiakom (zamestnancom), ktorí perfektne reprezentovali  našu školu i seba.

  FOTO

   

                                                                                                                                          Ing. Jana Katonová

 • Konferencia „Finančná gramotnosť"

  Dňa 7. novembra 2018 sa štyri žiačky tretieho ročníka našej školy zúčastnili konferencie „Finančná gramotnosť“, ktorú s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne zorganizovalo CVČ Heuréka v aule ZŠ, Námestie slobody, Zvolen. Martina Sekerášová, Natália Šujanská, Beáta Demianová a Miroslava Ihringová prezentovali svoj príspevok na tému Finančná gramotnosť žiakov prvého ročníka na našej škole. Prítomných manažérov SLSP prezentácia zaujala rovnako ako spoločné workshopy, ktoré sa konali v poobedňajších hodinách. Pre našich žiakov to bola veľmi cenná skúsenosť a možnosť nadviazať kontakt s odborníkmi z praxe. Dňa 28. novembra sa všetci prezentujúci zúčastnia zájazdu do Viedne, ktorého súčasťou bude návšteva bankového centra FLIP spoločnosti ERSTE.

  FOTO

 • 16. 11. 2018 sa naša škola zúčastnila divadelného predstavenia DJGT vo Zvolene

  16. 11. 2018 sa naša škola zúčastnila divadelného predstavenia DJGT vo Zvolene

  Denník Anny Frankovej - téma holokaustu a druhej svetovej vojny. Nejde o literárnu fikciu, ale o autentický, zázrakom zachovaný denník. Originálna nová dramatizácia Júlie Rázusovej tlmočí citlivý i humorný jazyk denníkových zápiskov do sviežeho javiskového diela blízkeho i dnešnej dobe.

  V rokoch 1942 – 1944 nevyšla Anna ani raz z úkrytu, ktorý dvom židovským rodinám poskytli holandskí priatelia. Vo svojom denníku sa však vznáša na krídlach fantázie a v každej situácii vie nájsť krásu života. Jej denníkové zápisky náhle končia a my sa z historických materiálov dozvedáme o jej konci v koncentračnom tábore. Anna Franková sa stala univerzálnym zosobnením obdivuhodnej sily mladého dievčaťa.

  Inscenácia Denník Anny Frankovej získala v roku 2017 nomináciu na Divadelné ocenenia sezóny DOSKY.

  V kategórii Najlepšia réžia sezóny bola nominovaná jej režisérka Júlia Rázusová.

  Sme veľmi radi, že sme mohli sledovať príbeh Anny. Dôstojne sme si pripomenuli významné udalosti našich i svetových dejín – vznik 1. ČSR, koniec 1. svetovej vojny, hrôzy 2. svetovej vojny i Deň boja za slobodu a demokraciu.   

                                                                                                                                            Mgr. Jana Matejčíková

 • Finančná olympiáda

 • ZÁLOŽKA 2018

  Téma: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

  Tento rok sme sa opäť zapojili do projektu „Záložka spája školy.“ Výborná téma, žiaci nemali problém s realizáciou. Tento rok vznikli kreatívne záložky, čo nás potešilo. Do projektu sa zapojilo zhruba rovnaké množstvo žiakov ako vlani. Potešili nás aj partnerské záložky z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. Uverejňujeme fotku piatich najkrajších záložiek a záložky z partnerskej Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

  koordinátor Jana Matejčíková

  FOTO

 • Oznam

  Spoločnosť unit QQ dnes spustila prieskum profesijných preferencií a zamestnaneckých postojov súčasných študentov stredných a vysokých škôl. Každý, kto vyplní dotazník bude zaradený do žrebovania o LET V HURRICANEFACTORY. Zapojiť sa môže študent strednej alebo vysokej školy, ktorý už dosiahol vek 18 rokov. Všetky informácie nájdete na www.unitQQ.sk/súťaž.

 • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia

  Výbor Rady rodičovského združenia pozýva rodičov na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční
  dňa 13. októbra 2018 (sobota) o 9.30 h v aule školy.

  Po plenárnom zasadnutí budú pokračovať triedne schôdze a pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                            Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                                                                 riaditeľka školy

 • MOBILFEST – festival filmov nakrútených mobilným telefónom.

  Po minuloročnom úspešnom ročníku v spolupráci so Súkromnou filmovou školou v Košiciach vyhlasujeme ďalší ročník MOBILFESTU – festivalu filmov nakrútených mobilným telefónom.

  Tento rok je téma pre ISIC video – „Ako ušetriť s ISICom 50 eur“

  Toto je minuloročný víťaz v kategórii ISIC- jeho video zaujalo natoľko že sa stal tvárou kampane. - https://www.youtube.com/watch?v=07TXVp8rjss&t=61s

 • Workshop inovácií na našej škole

  Dňa 12. septembra 2018 sa 29 žiakov 4. ročníka zúčastnilo na workshope inovácií, ktorý organizovali na našej škole lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci projektu EÚ inovujme.sk.

  Po úvodnom oboznámení sa s problematikou inovácií sme absolvovali test kreativity, v ktorom sme dosiahli nadpriemerné výsledky, čo nám urobilo veľkú radosť. Potom nasledovala práca v tímoch na zadanú tému. Svoje nápady na zvýšenie predaja kníh kníhkupectva Martinus sme prezentovali pred spolužiakmi a vyučujúcimi našej školy. Veľmi nás potešilo, že naše nápady lektori predložia aj uvedenej firme a možno niektorý z nápadov Martinus aj využije v praxi. Účasť na workshope bola príjemným zážitkom aj vďaka priateľskému prístupu lektorov a tvorivej atmosfére počas celej akcie. Zábavným spôsobom sme sa veľa naučili a presvedčili sme sa, že aj študenti môžu realizovať svoje nápady, využiť svoju kreativitu v reálnom živote a byť prínosom pre inovácie na Slovensku.

  Činnosť na stredných školách aj na Facebooku v galérii: https://www.facebook.com/pg/inovujmesk-1830566700548851/photos/?ref=page_internal.

  CERTIFIKÁT

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa koná dňa 3. septembra 2018 o 8.30 h v aule školy.

  Po skončení slávnostného otvorenia budú prvácí rozdelení do tried.

 • Školský zájazd Londýn-Paríž-Disneyland

 • OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 • Úradné hodiny

  Úradné hodiny
  počas letných prázdnin

  pondelok – piatok
  7.30 – 12.30 h

                                                                        Ing. Darina Šlosarová
                                                                       riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria