• Základné informácie

    •  

     Názov projektu:
     Young European Cooperatives (Spolupráca firiem mladých Európanov)Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Erasmus+

     Realizácia:
     september 2015 - jún 2018

     Koordinátor:
     Krupp gymnazium, Duisburg, Nemecko,  http://www.krupp-gymnasium.de

     Partneri:
     Stredná škola, Manresa Katalánsko, Španielsko,  http://www.iespfq.cat 
     Stredná škola, Santa Agata di Militello, Sicília, Taliansko,  www.liceosciasciafermi.it
     Obchodná akadémia, Banská Bystrica, Slovensko.  https://oatabb.edupage.org

     Zámer:

     • spolupráca školských firiem v oblasti cestovného ruchu.
     • založenie webovej stránky v slovenskom a anglickom jazyku.
     • medzinárodné stretnutia s cieľom prezentácie svojej práce.


     Ciele:

     • výmena informácií o možnostiach mladých ľudí podnikať v oblasti CR,
     • zdokonaliť zručnosti v IKT a anglickom jazyku,
     • vytvoriť, spracovať a predať cestovné ponuky partnerským školám,
     • vytvoriť výstupný produkt projektu v tlačenej aj digitálnej podobe.

      

     Účastníci:

     • vyučujúci predmetov podnikanie v cestovnom ruchu, sprievodcovská činnosť  a anglický jazyk,
     • žiaci uvedených povinných voliteľných predmetov.

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie