• Základné informácie

    • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Erasmus+

     Názov projektu:
     Fiktívne obchodovanie a výmena obchodných skúseností
     Zmluva č. 2015-1-CZ01-KA219-013831

     Realizácia projektu:
     september 2015 – august 2017

     Koordinátor projektu:
     Obchodní akademie, SOŠ a JS, Hradec Králové                        

     Partner projektu:                                                                                                                              
     Obchodná akadémia, Banská Bystrica

     Zámer projektu:
     Aktívna obchodná spolupráca žiakov 3. ročníkov v rámci predmetu Cvičná firma:

     • podpis rámcovej obchodnej zmluvy
     • realizácia fiktívnych obchodov cez internet
     • osobné obchodné stretnutia

      

     Ciele projektu:

     • rozšíriť obchodné skúsenosti žiakov aj v medzinárodnom meradle
     • zatraktívniť vzdelávací proces
     • zlepšiť digitálne a jazykové kompetencie

      

     Participujúce cvičné firmy:

     PRVÝ ROK PROJEKTU (2015/2016)

     CAR MADNESS,  s. r. o.

     •  nákup a predaj automobilov a autopríslušenstva

     carmadnessoa@gmail.com
     FACEBOOK

     Soif de pendu, s. r. o.

     • nákup a predaj stolových vôd, barelov a aquamatov

     soifdependu@gmail.com
     FACEBOOK

     JOIN,  súkromný podnikateľ

     • cyklokuriérske služby

     joinkurier@gmail.com
     FACEBOOK

     Včielka, s. r. o.

     • nákup a predaj medu a medových výrobkov

     cfvcielka@zoznam.sk
     FACEBOOK

     DRUHÝ ROK PROJEKTU (2016/2017)

     CAR MADNESS,  s. r. o.

     •  nákup a predaj automobilov a autopríslušenstva

     carmadnessoa@gmail.com
     FACEBOOK

      

     Včielka, s. r. o.

     • nákup a predaj medu a medových výrobkov

     cfvcielka@zoznam.sk
     FACEBOOK

     NCS - naša cesta stravovaním, súkromný podnikateľ

     • predaj stravných lístkov

     ncsoabb@gmail.com
     FACEBOOK

     SportDevils, súkromný podnikateľ

     • predaj športových potrieb

     sport.devils.oa@gmail.com
     FACEBOOK

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie