• IT Akadémia - aktuálny

    •  

     V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce aktivity:

     • vzdelávať učiteľov informatiky, matematiky a prírodných vied,
       
     • zabezpečiť realizáciu popularizačných prednášok,

     • poskytnúť podporu pre zapojenie žiakov a učiteľov do ECDL a ECO –C,

      

     • poskytnúť všetky výstupy projektu pre výchovno-vzdelávací proces
      na Partnerskej škole,
       
     • podporovať vytváranie priamych väzieb Partnerskej školy s IT firmami a lokálne partnerstva so základnými školami a IT firmami   pre realizáciu vybraných aktivít,
       
     • poskytovať Partnerskej škole metodickú podporu pri všetkých realizovaných aktivitách v rámci národného projektu.

      

     viac o projekte

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie