Navigácia

Základné informácie Videokonferencie Elektronické obchodovanie Projektové stretnutia Výročné správy Dotazníky Evaluačná správa

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Erasmus+

Názov projektu:
Fiktívne obchodovanie a výmena obchodných skúseností
Zmluva č. 2015-1-CZ01-KA219-013831

Realizácia projektu:
september 2015 – august 2017

Koordinátor projektu:
Obchodní akademie, SOŠ a JS, Hradec Králové                        

Partner projektu:                                                                                                                              
Obchodná akadémia, Banská Bystrica

Zámer projektu:
Aktívna obchodná spolupráca žiakov 3. ročníkov v rámci predmetu Cvičná firma:

 • podpis rámcovej obchodnej zmluvy
 • realizácia fiktívnych obchodov cez internet
 • osobné obchodné stretnutia

 

Ciele projektu:

 • rozšíriť obchodné skúsenosti žiakov aj v medzinárodnom meradle
 • zatraktívniť vzdelávací proces
 • zlepšiť digitálne a jazykové kompetencie

 

Participujúce cvičné firmy:

PRVÝ ROK PROJEKTU (2015/2016)

CAR MADNESS,  s. r. o.

 •  nákup a predaj automobilov a autopríslušenstva

carmadnessoa@gmail.com
FACEBOOK

Soif de pendu, s. r. o.

 • nákup a predaj stolových vôd, barelov a aquamatov

soifdependu@gmail.com
FACEBOOK

JOIN,  súkromný podnikateľ

 • cyklokuriérske služby

joinkurier@gmail.com
FACEBOOK

Včielka, s. r. o.

 • nákup a predaj medu a medových výrobkov

cfvcielka@zoznam.sk
FACEBOOK

DRUHÝ ROK PROJEKTU (2016/2017)

CAR MADNESS,  s. r. o.

 •  nákup a predaj automobilov a autopríslušenstva

carmadnessoa@gmail.com
FACEBOOK

 

Včielka, s. r. o.

 • nákup a predaj medu a medových výrobkov

cfvcielka@zoznam.sk
FACEBOOK

NCS - naša cesta stravovaním, súkromný podnikateľ

 • predaj stravných lístkov

ncsoabb@gmail.com
FACEBOOK

SportDevils, súkromný podnikateľ

 • predaj športových potrieb

sport.devils.oa@gmail.com
FACEBOOK

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria