Navigácia

 

Itakademia


V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce aktivity:

 • vzdelávať učiteľov informatiky, matematiky a prírodných vied,
   
 • zabezpečiť realizáciu popularizačných prednášok,
   
 • poskytnúť podporu pre zapojenie žiakov a učiteľov do ECDL a ECO –C,
   
 • poskytnúť všetky výstupy projektu pre výchovnovzdelávací proces na Partnerskej škole,
   
 • podporovať vytváranie priamych väzieb Partnerskej školy s IT firmami a lokálne partnerstva so základnými školami a IT firmami   pre realizáciu vybraných aktivít,
   
 • poskytovať Partnerskej škole metodickú podporu pri všetkých realizovaných aktivitách v rámci národného projektu.

 

viac o projekte

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria