• Veľké ĎAKUJEME
     • Veľké ĎAKUJEME

     • …všetkým deviatakom, ich rodičom, výchovným poradcom a v neposlednom rade žiakom a učiteľom našej školy, bez ktorých by tento deň nemal zmysel. Osobitné poďakovanie patrí Sarah, Laure, Jakubovi – prezentujúcim 117. ročnú históriu v aule školy, technikom – Radovi, Mišovi, “asistentovi” Maxovi, “sprievodcom”, žiakom v cvičných firmách, JA firme, Beáte, Želke, Simone – prezentujúcim konferenciu finančnej gramotnosti, “sočkárom”,  Adel a Sonke za info o PEER aktivitách, Aničke, Vlaďke, Deny za prezentovanie projektu z podnikovej ekonomiky ako aj Kikovi a prvákom, ktorí predstavili program ZAV.

      Boli ste úžasní!

      FOTO

      Ing. Biloveská

    • INESS + Ekonomická olympiáda
     • INESS + Ekonomická olympiáda

     • Píše sa už tretí ročník Ekonomickej olympiády a my sme pri tom. V školskom kole si svoje vedomosti z ekonómie vyskúšalo v elektronickej forme 23 tretiakov a 39 štvrtákov. Priemerné hodnoty dosahovali 48 %, ale boli aj takí, ktorí tento priemer vysoko prevyšovali. Zo všetkých účastníkov sa do krajského kola prebojovali tretiaci: J. Duchoň  a P.Žilinčík a štvrtáci: B. Demianová, R. Drozd, M. Francisty, I. Martuliak, S. Rybár a M. Sliacky. Držte im palce, aby boli úspešní a postúpili do celoslovenského finále.

      Ing. Biloveská

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 10. 01. 2020 (piatok) o 16.30 h v triedach.

      Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie