• Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Vážené kolegyne,  kolega,

      pri príležitosti Dňa učiteľov Vám prajem veľa zdravia,  pracovného elánu a úcty okolia za vykonanú neľahkú prácu, ako aj veľa síl pri napĺňaní pracovných a osobných cieľov. 

      S úctou,

       Lívia Žuffová 
      riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia
      § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach vobdobí od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do
      19. júna 2020.

    • Oznam
     • Oznam

     • Od pondelka 16. 03. 2020 je škola podľa krízového štábu zatvorená. Písomné MS sa nekonajú. Informácie o ukončení tohto stavu zverejníme na stránke školy.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • MINI INNOVATION CAMP
     • MINI INNOVATION CAMP

     • Vo štvrtok 5. marca 2020 sa vybraní žiaci z voliteľných predmetov VCR a APE zúčastnili súťaže Mini Innovation Camp, ktorú pripravil A Slovensko v spolupráci s Bayer Fund a IUVENTA.

      Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 3-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži si študenti precvičili svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tiež tímovú prácu.

      Súčasťou víťazného tímu bola aj naša žiačka Sarah Karašinská, ktorej srdečne gratulujeme a spolu s ostatnými ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      Link na fotogalériu: https://photos.app.goo.gl/arGKp5a9uF6aHUQB9

       

      Link na tlačovú správu: http://jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2020/2020-ts-mini-ic-zvolen-jaslovensko.pdf

    • 42. ročník SOČ – školské kolo
     • 42. ročník SOČ – školské kolo

     • Výsledková listina

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      2. miesto – Gabriela Haringová, Vanesa Gondášová, II. A (Cirkulárna ekonomika – ako dať šancu použitému textilu upcykláciou)

      13 – História, filozofia, právne vedy

      2. miesto – Adriana Kočíšková, III. A (Chyby socializmu)

      15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto – Vanessa Mrázová, III. A (Rodová (ne)rovnosť aj v odmeňovaní)

      2.miesto – Michaela Beličková I. A (Reklama a detský spotrebiteľ)

      3. miesto – Marko Halaj, Tomáš Ďurica, Matúš Medveď, II. A (FOREX TRADING)

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      2.miesto – Nikoleta Stehlíková, II. B (Pracovný Dress code)

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.miesto – Julianna Cvitkovičová, III. A (Tichý výkrik – návrh aplikácie privolania pomoci nielen pre nepočujúcich)

      2.miesto – Lea Lalíková, III. A (Roma spirit)


      Víťazi na 1. a  2. mieste postupujú na krajskú prehliadku SOČ. Blahoželáme!

      FOTO


      Školská hodnotiaca komisia: Ing. Biloveská Ing. Miklošková, Ing. Mikolajová.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie