• Oznam
     • Oznam

     • Milé študentky, milí študenti,

      vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá nám neumožňuje organizovať Deň otvorených dverí prezenčne sme v tomto školskom roku pre Vás pripravili aktuálne informácie o našej Obchodnej akadémii, štúdiu, voliteľných predmetoch a  mimoškolských aktivitách.

      Viac informácií v module Uchádzači.

    • 55. ročník súťaže SIP 2021 – krajské kolo
     • 55. ročník súťaže SIP 2021 – krajské kolo

     • Naši žiaci sa zúčastnili 55. ročníka súťaže SIP. Pre pandemickú situáciu sa súťaž

      zúžila len na disciplínu – písanie na počítači, čo sa zrealizovalo online v programe ZAV.

      Našu školu reprezentovali 3 žiaci:

       

      Kristián Ridzoň, III. B -  4. miesto

      Peter Balík, II. C -  6. miesto

      Kristína Uhrínová, III. B  - 7. miesto

       

      Súťažiacim blahoželáme.

    • ZAV Zvolen 2021 online – výsledky
     • ZAV Zvolen 2021 online – výsledky

     • Žiaci našej školy sa 4. februára 2021 zúčastnili súťaže „ZAV Zvolen 2021 online“odpis dvoch desaťminútových textov, ktoré boli hodnotené penalizáciou 50 a 100/chyba. Súťaže sa zúčastnilo 280 pretekárov z 32 slovenských škôl. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Kristián Ridzoň, III. B; Peter Balík, II. C; Alžbeta Apfelová, II. B; Kristína Uhrínová, III. B; Alexandra Šinkovkinová, IV. C

       

      Kristián Ridzoň pri odpise s penalizáciou 100, napísal 335,50 ČÚ/min a získal 8. miesto.

       

       „Rýchlym prstom“ blahoželáme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. februára 2021 viď: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

      Na základe tohto rozhodnutia prechádzame na prezenčnú výučbu žiakov
      4. ročníka.

      Vyučovanie bude prebiehať v termíne od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 podľa upraveného rozvrhu (predovšetkým odborné predmety) a to prezenčnou formou.

      Žiak pri nástupe do školy prinesie vyplnené
      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_plnolety_ziak18624.docx,
      ktorého prílohou je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu.

      Školské internáty sú do 19. 2. 2021 zatvorené.

      Informácie budeme podľa potreby aktualizovať.

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie