• Úspech v kraji
     • Úspech v kraji

     • Tešíme sa ďalšiemu úspechu našich žiakov. Na Krajskej prehliadke súťažných prác SOČ v odbore 15 Ekonomika a riadenie obsadila s prácou „Online marketing na sociálnych sieťach“ L. Šimončíková 2. miesto a bude nás reprezentovať v celoštátnom kole a s prácou „Aké dôležité je poistenie (nielen pre mladých“ E. Kováčová 4. miesto. Obe preukázali nielen odborné ale aj prezentačné zručnosti na vysokej úrovni, čím dôstojne reprezentovali nielen seba, ale aj školu. Ďakujeme a Laure držíme palce.

      Ing. Z. Biloveská, koordinátor SOČ

    • Ďalší úspech cvičných firiem na online veľtrhu
     • Ďalší úspech cvičných firiem na online veľtrhu

     • Dnes, 24. marca 2021 sme „onlinovali“ aj na veľtrhu. Veľtrh cvičných firiem zorganizovala, ako sa už stalo jarnou tradíciou, Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom.

      Súťažilo 32 cvičných firiem z 12 škôl v kategóriách Naj slogan, Naj logoNaj elektronická prezentácia. Naše cvičné firmy v Žiari nikdy nechýbali a preto sme neporušili dobré zvyky ani tento rok!

      Dnes nás reprezentovala nová cvičná firma BiCykle, s. r. o., ktorú sme založili v októbri 2020 a rozbiehali podnikanie „dištančne“, nie z firemného officu, ale z obývačky, detskej izby, kuchyne...

      Stotožniť sa s novozaloženou firmou a pracovať na diaľku nie je vôbec jednoduchééé....

      Ďakujem zamestnancom, žiakom III. C, ktorí zamakali, ich elektronická prezentácia bola vybraná medzi sedem najlepších a ešte sa spolu tešíme z

      2. miesta v súťaži Naj logo!

       

      Ing. Jana Katonová

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, absolventi a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2%  dane z príjmu pre našu Obchodnú akadémiu Banská Bystrica.  Z prostriedkov získaných odvedením 2% z Vašich daní budeme pokračovať v obnove počítačových učební, podporíme žiakov na súťažiach a plánujeme obnoviť nábytok v triedach. Taktiež by sme radi nakúpili šatňové skrinky,  a tým zvýšili komfort našich žiakov.

      Ak sa nám rozhodnete  pomôcť takýmto spôsobom, potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky.

      Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

      LINK: vyhlásenie 2%

    • SOČ – 43. ročník
     • SOČ – 43. ročník

     • V uplynulých dňoch prebehlo online školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa ho Ema Kováčová (práca: Aké dôležité je poistenie (aj pre mladých) a Laura Šimončíková (práca: Marketing na sociálnych sieťach) zo IV. C, ktoré našu školu budú reprezentovať aj na Krajskom kole 26. 03. 2021. Držíme im palce.

      Ing. Biloveská, koordinátor SOČ

    • Finančná olympiáda 2021
     • Finančná olympiáda 2021

     • S radosťou Vás informujeme, že žiaci našej školy postúpili do II. kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 23. 02. 2021 do 6. 4. 2021.

      Zoznam postupujúcich študentov:

      Adam Ivanič, IV. B

      Martina Leštáková, IV. B

      Richard Kelenyei, IV. A

      Pavlina Drengubiaková, III. B

      K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme!

    • Ekonomická olympiáda 2021
     • Ekonomická olympiáda 2021

     • Ďakujeme žiakom:

      Pavlina Drengubiaková, Natália Šidlová (III. B),

      Vanesa Holičková, Diana Hrušovská, Zuzana Kocmanová (III. C),

      Tomáš Csányi, Nikola Fryčová, Terézia Hajská (IV. A),

      Adam Ivanič, Terézia Konôpková, Denisa Marková (IV. B),

      Michaela Šrámková (IV. C)

      za reprezentáciu školy v Medzinárodnej ekonomickej olympiáde 2021. Olympiáda sa konala online, dobrovoľne
      a nad rámec školských povinností. Zo školského do krajského kola postúpili A. Ivanič a T. Konôpková – blahoželáme a držíme palce 19. 03. 2021.

      Ing. Zdenka Biloveská, koordinátor Ekonomickej olympiády 2021

    • INÉ onlinové dni...
     • INÉ onlinové dni...

     • sme strávili s našimi, ešte chvíľu, štvrtákmi a lektormi z Mladého podnikavca na dvoch workshopoch finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl.

      Zaujímavo, pútavo o ekonomickej teórii v praxi, o rozhodovaní v známych i neznámych životných situáciách spojených s finančným životom každého z nás.

      Ing. Jana Katonová

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

      Kód projektu: 312011ACM6

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie