• Oznam prijímacie skúšky
     • Oznam prijímacie skúšky

     • Do budovy Obchodnej akadémie, Banská Bystrica, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy nevstupujú.

      V zmysle aktuálne platnej vyhlášky  sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT_PCT testu alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní, alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu. Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

      V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia

      Každý žiak používa vlastné písacie potreby.

      Ak sa žiak nemôže pre závažné dôvody dostaviť na prijímacie pohovory, najmä karanténa a choroba, predloží jeho zákonný zástupca žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne. Žiadosť je potrebné predložiť akonáhle sa dozviete o dôvode neúčasti, najneskôr v deň prijímacích skúšok na e-mailovú adresu oatajbb@gmail.com.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie