• Oznam
     • Oznam

     • Vážení stravníci,

      všetky pokyny ohľadom stravovania sa nachádzajú na webovej stránke školy o školeškolská jedáleň.

      1. Základné informácie – Prihláška na stravovanie
      2. Platby -  VS pre žiakov 1. ročníka bude zatiaľ 512,
       a do správy uviesť: OA, meno a triedu. Po sprístupnení EDUPAGE to bude číslo vygenerované systémom.

      Prihlášku na stravovanie vypĺňajú každý školský rok všetci žiaci, ktorí sa budú stravovať (aj tí, ktorým prešli kredity z minulého obdobia).

      Poplatky v hotovosti u vedúcej ŠJ:

      2,00 €    -   poplatok za ČIP  (pokiaľ žiak nemá ISIC kartu)

      4,00 €    -   režijný poplatok  (platí  každý stravník, včetne  zamestnancov)

      Tím, ktorí zaplatili uvedené poplatky na bankový účet, ktorý je uvedený pri platbe za obedy, bude tento pripísaný ako kredit za obedy a bude nutné, ho zaplatiť v hotovosti u vedúcej ŠJ.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie