• Talenty 2. ročníkov v ZAV
     • Talenty 2. ročníkov v ZAV

     • Pandemický rok spôsobil veľkú nepozornosť žiakov pri písaní správnym spôsobom. Preto sa 6. októbra 2021 žiaci 2. ročníkov zúčastnili súťaže v ZAV, ktorá pozostávala z 3 častí,

      • tréningový cyklus minútoviek (25)
      • 10minútový odpis z obrazovky s penalizáciou 50 TB
      • 10minútový odpis z obrazovky s penalizáciou 100 TB

      a tak mohli zistiť svoju úroveň.

      Našu školu reprezentovali 11 žiaci:

      Bariaková Natália, II. A

      Kazárová Sofia, II. A

      Kaplanová Ema, II. A

      Giertlová Lea, II. A

      Rosiarová Lenka, II. A

      Sámeľová Aneta, II. A

      Škreková Ema, II. B

      Palová Žófia, II. B

      Macková Viktória, II. B

      Agg Marti, II. C

      Jin WenHua, II. C

       

      Ako družstvo získali 7. miesto. Najlepšie si počínali Macáková V., Jin W. a Rosiarová L. Poďakovanie patrí všetkým.

      Chceme povzbudiť všetkých druhákov, že všetko sa dá docvičiť. Takáto súťaž sa bude opakovať aj na konci 2. ročníka. Môžete sa jej zúčastniť a ukázať ako usilovne ste na sebe pracovali .

      vyučujúce ADK

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie