• Oznam
     • Oznam

     • Náhradný termín triedneho rodičovského zruženia pre II. A triedu bude v stredu
      25. novembra 2020 o 17.00 h.
      Rodičovské združenie bude online. Prihlásenie bude možné cez žiacke konto v  elektronickej triednej knihe.

    • Oznam
     • Oznam

     • Zodpovedne sa snažíme organizovať denné dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu hodín, dodržiavať školský vzdelávací program, plán práce, kalendár podujatí. Tieto novembrové dni sú poznačené pandemickou situáciou, rôznymi obmedzeniami, učením sa z domácnosti,  vyrovnávaním sa so stresom. Napriek všetkému život na  našej Obchodnej akadémii neustáva a počas novembra 2020 sa uskutočňujú hlavne:

      • jesenné prázdniny – 6. a 9. novembra,
      • využívanie Microsoft Teams Office 365,
      • požičiavanie hardvérového vybavenia pre žiakov a učiteľov,
      • aktivity projektu Erasmus Plus,
      • projekt Moderné vzdelávanie pre prax,
      • online triednické hodiny – v týždni od 10. do 13.11. 2020,
      • online rodičovské združenia 18. 11. 2020,
      • priebežná klasifikácia 19. 11. 2020,
      • olympiáda zo slovenského jazyka online,
      • olympiáda z anglického jazyka online,
      • súťaž JA  Citi International Innovation Camp  2020.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12. októbra 2020
     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12. októbra 2020

     • Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica bude pre žiakov od pondelka 12. októbra 2020 zatvorená. Naša škola, ako aj ostatné stredné školy v Slovenskej republike prechádza na dištančnú výučbu. Učitelia budú poskytovať dištančné vzdelávanie zo školy. Ostatní zamestnanci prídu do práce v bežnom režime.

    • Nové opatrenia Covid-19
     • Nové opatrenia Covid-19

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie  vydala  pokyny na aplikáciu  opatrení v podmienkach školy. Dodržiavanie týchto pokynov je dôležité preto, aby sme aj my prispeli každý svojou zodpovednosťou a disciplínou ku zastaveniu exponenciálneho súčasného nárastu pozitívnych prípadov COVID19 na Slovensku a v našom regióne.  

      aktualizacia_pokynov_1.10.2020(1).pdf


    • Vynikajúce športové úspechy nášho žiaka, maturanta Erika Tótha.
     • Vynikajúce športové úspechy nášho žiaka, maturanta Erika Tótha.

     • Počas uplynulého víkendu, v sobotu 26. 09. 2020 sa v Lučenci konali Majstrovstvá Slovenska v kickboxe. Našu školu úspešne reprezentoval náš študent Erik Tóth. Absolvoval 4 zápasy v 4 kategóriách. Všetky vyhral v prvom kole KO, RSC alebo vzdaním sa súpera. Bezkonkurenčne sa stal štvornásobným Majstrom Slovenska v kategóriách Kick light seniori muži do 89 kg, Full contackt seniori muži do 86 kg, K1 akademici muži do 86 kg a Kick light akademici muži do 94 kg. Erik je výnimočný talent, o ktorom ešte určite budeme počuť aj vo svete.

      Tréner  Bc. Vladimír Konský o Erikovi povedal:  „Som na Erika veľmi hrdý. K tréningom pristupuje zodpovedne, je disciplinovaný, cieľavedomý a svedomitý. Zároveň ma tešia aj jeho študijné výsledky, o ktoré sa zaujímam. Čo sa športu týka, napreduje míľovými krokmi, má pred sebou veľkú kariéru. Zároveň sa ale držíme pri zemi a uvedomujeme si dôležitosť vzdelania. Ďakujem vedeniu školy, za ústretovosť  a uvoľňovaní Erika z vyučovania pri jeho športových a reprezentačných povinnostiach.“

      Erikovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      FOTO

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 25.9.2020 sme si pripomenuli európsky deň jazykov i  na našej škole. Študenti si pripravili zaujímavé prezentácie o Srbsku, Taliansku a Maďarsku.

      FOTO

      Ďakujeme 

    • Gruntovačka v Banskobystrickom kraji
     • Gruntovačka v Banskobystrickom kraji

     • Podujatie s názvom Gruntovačka v Banskobystrickom kraji Za Horami Za Dolami je jedinečný projekt zameraný na ochranu životného prostredia a vyčistenie atraktívnych prírodných lokalít v našom kraji od odpadkov. Študenti Obchodnej akadémie Tajovského sa zapojili a pomohli pri čistení lesoparku Laskomer.

      viac info

    • Oznam - oranžová fáza
     • Oznam - oranžová fáza

     • Dňom 24. septembra 2020 od 8.00 hod prechádza naša škola do oranžovej fázy nášho pandemického plánu. Sme v kontakte s RÚVZ v Banskej Bystrici.

      Trieda IV. C zostáva v domácej izolácii. Nesmú sa zúčastňovať žiadnych hromadných akcií (športové, spoločenské, rodinné, kultúrne...). Musia sledovať svoj zdravotný stav, v prípade zaznamenania príznakov ochorenia žiak musí kontaktovať svojho lekára, informovať triedneho učiteľa. Tzv. úzke kontakty budú preverované zamestnancami RÚVZ.

      Vyučovanie ostatných tried prebieha podľa pôvodného plánu.  Škola urobí aj ďalšie opatrenia v zmysle pokynov RÚVZ a schváleného pandemického plánu. Sledujte stránku školy a správy cez edupage.

      Opäť apelujeme na osobnú zodpovednosť každého žiaka, zamestnanca, zákonného zástupcu za dodržiavanie pokynov a odporúčaní doma, v škole i na verejnosti, čím môžeme prispieť prípadnému ďalšiemu rozšíreniu ochorenia nákazlivou chorobou.

    • Usmernenie k vstupu do budovy
     • Usmernenie k vstupu do budovy

     • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
      Vyhlasenie_navsteva.docx​​​​​​​

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok.

    • Oznam
     • Oznam

     • 16. septembra 2020 začína stravovanie v školskej jedálni. Stravníci, ktorí odovzdali prihlášku, zaplatili režijný poplatok, majú zaplatenú stravu (kredit) a záujem o obed na deň 16. september 2020, si musia obed prihlásiť najneskôr v piatok 11. septembra 2020 do 14.00 h. 

       

      Dorotovičová Katarína
      vedúca  ŠJ

    • Oznam
     • Oznam

     • Z technických príčin sa stravovanie v školskej jedálni začína od 16. septembra 2020.

      Dorotovičová Katarína
      vedúca ŠJ

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie