• 42. ročník SOČ – školské kolo
     • 42. ročník SOČ – školské kolo

     • Výsledková listina

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      2. miesto – Gabriela Haringová, Vanesa Gondášová, II. A (Cirkulárna ekonomika – ako dať šancu použitému textilu upcykláciou)

      13 – História, filozofia, právne vedy

      2. miesto – Adriana Kočíšková, III. A (Chyby socializmu)

      15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto – Vanessa Mrázová, III. A (Rodová (ne)rovnosť aj v odmeňovaní)

      2.miesto – Michaela Beličková I. A (Reklama a detský spotrebiteľ)

      3. miesto – Marko Halaj, Tomáš Ďurica, Matúš Medveď, II. A (FOREX TRADING)

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      2.miesto – Nikoleta Stehlíková, II. B (Pracovný Dress code)

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.miesto – Julianna Cvitkovičová, III. A (Tichý výkrik – návrh aplikácie privolania pomoci nielen pre nepočujúcich)

      2.miesto – Lea Lalíková, III. A (Roma spirit)


      Víťazi na 1. a  2. mieste postupujú na krajskú prehliadku SOČ. Blahoželáme!

      FOTO


      Školská hodnotiaca komisia: Ing. Biloveská Ing. Miklošková, Ing. Mikolajová.

    • Internetová súťaž ZAV SLOVENSKO 2020
     • Internetová súťaž ZAV SLOVENSKO 2020

     • Súťažiaci z celého Slovenska si 7. februára t. r. zmerali sily v rýchlosti písania v dvoch 10-minútových odpisoch.

      Aktívne sa zúčastnilo viac ako 180 súťažiacich, z toho 9 žiakov z našej školy.

      Kristián Ridzoň získal 11. a 12. miesto v rámci Slovenska.

      Blahoželáme

    • Veľké ĎAKUJEME
     • Veľké ĎAKUJEME

     • …všetkým deviatakom, ich rodičom, výchovným poradcom a v neposlednom rade žiakom a učiteľom našej školy, bez ktorých by tento deň nemal zmysel. Osobitné poďakovanie patrí Sarah, Laure, Jakubovi – prezentujúcim 117. ročnú históriu v aule školy, technikom – Radovi, Mišovi, “asistentovi” Maxovi, “sprievodcom”, žiakom v cvičných firmách, JA firme, Beáte, Želke, Simone – prezentujúcim konferenciu finančnej gramotnosti, “sočkárom”,  Adel a Sonke za info o PEER aktivitách, Aničke, Vlaďke, Deny za prezentovanie projektu z podnikovej ekonomiky ako aj Kikovi a prvákom, ktorí predstavili program ZAV.

      Boli ste úžasní!

      FOTO

      Ing. Biloveská

    • INESS + Ekonomická olympiáda
     • INESS + Ekonomická olympiáda

     • Píše sa už tretí ročník Ekonomickej olympiády a my sme pri tom. V školskom kole si svoje vedomosti z ekonómie vyskúšalo v elektronickej forme 23 tretiakov a 39 štvrtákov. Priemerné hodnoty dosahovali 48 %, ale boli aj takí, ktorí tento priemer vysoko prevyšovali. Zo všetkých účastníkov sa do krajského kola prebojovali tretiaci: J. Duchoň  a P.Žilinčík a štvrtáci: B. Demianová, R. Drozd, M. Francisty, I. Martuliak, S. Rybár a M. Sliacky. Držte im palce, aby boli úspešní a postúpili do celoslovenského finále.

      Ing. Biloveská

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 10. 01. 2020 (piatok) o 16.30 h v triedach.

      Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Nezabudnuteľný koniec kalendárneho roka
     • Nezabudnuteľný koniec kalendárneho roka

     • si pre nás učiteľov a spolužiakov pripravila firma TIME OUT.  Vianočne upravená jedáleň nám vyrazila dych   a  kapustnica rozvoniavala po celej škole a chutila výborne.

      Ďakujeme Adamovi Martincovi a jeho tímu – firme TIME OUT.

      FOTO

       

      Prajeme všetkým krásne a pohodové Vianoce v kruhu blízkych!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Výsledková listina školského kola

      Kategória A

      1. Timea Ballová, IV. A
      2. Barbora Žuffová, III. C
      3. Adriana Kočišková, III. A

      Katagória B

      1. miesto: Michal Melicherčík, I. B
      2. miesto: Michaela Beličková, I. A
      3. miesto: Laura Siládiová, I. C

      Blahoželáme a v krajskom kole želáme víťazom úspešnú reprezentáciu školy.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo celkovo 27 žiakov školy v dvoch kategóriách 2A a 2B.

      Víťazkou kategórie 2A (1.- 2.roč.) sa stala Katarína Huťková  z I.C a v kategórii 2B (3. - 4. roč.) vyhral Marek Orolín z III.B.  Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola, kde im budeme držať palce, aby našu školu reprezentovali  čo najlepšie.

    • Inovácie v podnikaní
     • Inovácie v podnikaní

     • Dňa 19.11.2019 o 10.00 sa žiaci zapojení do voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili webinára na tému Inovácie v podnikaní. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Žiaci sa dozvedeli, ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať. Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit365 Academy.

      FOTO

    • Workshop „Emócie v marketingu“
     • Workshop „Emócie v marketingu“

     • Dňa 19.11.2019 sa študenti druhého ročníka zúčastnili workshopu na tému „Emócie v marketingu“. Išlo už o druhý ročník zaujímavého podujatia v podaní Ing. Dávida Vrtaňu, predsedu občianskeho združenia Mladý podnikavec. Združenie sa zaoberá realizáciou kurzov, prednášok a workshopov na rôzne témy, hlavne z oblasti marketingu. Snažia sa prinášať zábavu a hru do vzdelávania a držia sa hesla : Vzdelávanie hrou a zábavou.

      V snahe ukázať mladým ľuďom, že vzdelávanie je zábava, pekne, kultivovane a pútavo odprezentoval pán Vrtaňa stanovenú tému. Dôkazom bol smiech, zvraštené tváre aj slzičky na tvárach žiakov i pedagogického dozoru. A čo iné je dôkazom, že wokrshop zameraný na emócie v marketingu trafil klinec po hlavičke.

      Ďakujeme, a už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku a spoluprácu v ďalších oblastiach.

    • iBOBOR
     • iBOBOR

     • Dňa 12. novembra 2019 sa 22 žiakov tretích ročníkov zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategórii Senior. Na Slovensku sa do súťaže v tejto kategórii zapojilo 4 314 žiakov.

      VYSLEDKY_iBOBOR.pdf

      Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.


    • Exkurzia Nestlé Bratislava
     • Exkurzia Nestlé Bratislava

     • Dňa 07.11. 2019 navštívila II. B trieda firmu Nestlé v Bratislave. Exkurzia bola zameraná na prezentáciu  histórie firmy, na organizáciu nadnárodnej korporácie, na produkty a aj jednotlivé značky, ktoré firma Nestlé zahŕňa. Druhý prednášajúci sa zameral na Assesment Center.

      Pracovník Nestlé vysvetlil žiakom, že Assesment Centrum (AC), alebo aj hodnotiace centrum, je objektívna a veľmi efektívna metóda, ktorá je stále častejšie uplatňovaná pri výbere najvhodnejšieho kandidáta pre danú pracovnú pozíciu. Ukázal aké úlohy by mohli plniť pri takomto výberovom konaní a mohli si ich aj odskúšať. Ide o simuláciu bežných pracovných skúseností, pri ktorých sa testuje spôsobilosť uchádzačov zvládať tieto situácie. Jednanie a správanie sa uchádzačov počas jednotlivých úloh má v hodnotení výrazný dopad na prijatie do spoločnosti.

      Súčasťou bol samozrejme aj životopis a celková príprava na pohovor s budúcim zamestnávateľom. 

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, bola zaujímavá a spolu s učiteľkami plánujú ešte navštíviť aj závod Nestlé v Prievidzi.

      FOTO

    • Bufet TIME OUT
     • Bufet TIME OUT

     • Neváhajte a navštívte!

      Každý si nájde to svoje. Čisté, príjemné, vkusné  prostredie, usmievavá a ochotná obsluha. To sa len tak hocikde nevidí! A sme presvedčení, že sa radi vrátite. Palec hore!

      FOTO

    • GAUDEAMUS 2019 NITRA
     • GAUDEAMUS 2019 NITRA

     • “Hľadáš ďalšie štúdium po maturite? Za jeden deň získaš prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Môžeš komunikovať so zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti.”

      V tomto duchu sa niesol

      VII. EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA,

      ktorého sa zúčastnili všetci tretiaci. Na veľtrhu získali prehľad o ponuke štúdia na viac ako 150 školách z celého sveta, katalógy s kontaktmi na školy a informáciami o štúdiu, ako aj poradenstvo pri voľbe štúdia i kariéry.

      Navštívili sme aj prehliadku Mladý tvorca 2019 a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem (podporili sme naše dve cvičné firmy – NCS a POP ON), ktoré sa konali súčasne s veľtrhom vysokých škôl.

      Domov sme sa vrátili síce zmáčaní novembrovým lejakom, ale plní príjemných zážitkov.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie