• Workshop inovácií na našej škole

     • Dňa 12. septembra 2018 sa 29 žiakov 4. ročníka zúčastnilo na workshope inovácií, ktorý organizovali na našej škole lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci projektu EÚ inovujme.sk.

      Po úvodnom oboznámení sa s problematikou inovácií sme absolvovali test kreativity, v ktorom sme dosiahli nadpriemerné výsledky, čo nám urobilo veľkú radosť. Potom nasledovala práca v tímoch na zadanú tému. Svoje nápady na zvýšenie predaja kníh kníhkupectva Martinus sme prezentovali pred spolužiakmi a vyučujúcimi našej školy. Veľmi nás potešilo, že naše nápady lektori predložia aj uvedenej firme a možno niektorý z nápadov Martinus aj využije v praxi. Účasť na workshope bola príjemným zážitkom aj vďaka priateľskému prístupu lektorov a tvorivej atmosfére počas celej akcie. Zábavným spôsobom sme sa veľa naučili a presvedčili sme sa, že aj študenti môžu realizovať svoje nápady, využiť svoju kreativitu v reálnom živote a byť prínosom pre inovácie na Slovensku.

      Činnosť na stredných školách aj na Facebooku v galérii: https://www.facebook.com/pg/inovujmesk-1830566700548851/photos/?ref=page_internal.

      CERTIFIKÁT

     • Úradné hodiny

     • Úradné hodiny
      počas letných prázdnin

      pondelok – piatok
      7.30 – 12.30 h

                                                                            Ing. Darina Šlosarová
                                                                           riaditeľka školy

     • Iná tvár študentov

     • V rámci predmetu etická výchova žiaci zrealizovali dobrovoľnú finančnú zbierku. Výťažok darovali Simone Strelcovej – ťažko zdravotne postihnutej študentke UMB, ktorá na našej škole ukončila štúdium v roku 2015.

     • Študentská konferencia

     • Medzinárodná výzva Global Money Week 2018 priniesla v marci na našej škole mesiac finančnej gramotnosti.

      J. Krišťák z III. B triedy zhotovil aktuálnu nástenku o Eure, neskôr predstavil spolužiakom prezentáciu o Histórii falšovania. Pokračovali sme vyhlásením literárnej súťaže o najlepšiu esej pre žiakov 1. – 3. ročníka. Zapojilo sa 36 žiakov, pričom 26 žiakov spracovalo tému Mama Hotel, alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov a tému Sám sebe šéfom spracovalo 11 žiakov. V rámci predmetu cvičenia z bankovníctva sa žiaci B. Samolejová, D. Rusková z III. B a D. Ďurica z III. C triedy prezentovali vlastnými prezentáciami na bankovú problematiku. Trojica žiakov A. Šinkovkinová, S. Úradníková, S. Vaník z I. C spracovala problematiku vývoja peňazí na Slovensku a prezentovala vo svojej triede. Nie menej zaujímavá bola práca o bitcoine – najprv anketa, jej vyhodnotenie a následne prezentácia pred spolužiakmi – M. Brada z III. B.Súťaž o finančnej gramotnosti, ktorú si pripravila a zrealizovala pre prvákov žiačka II. C triedy M. Sekerášová, predchádzala besede “Úvod do finančnej gramotnosti” s finančnou poradňou OVB Ing. Crmanovou, ktorú absolvovali všetci prváci.

      Všetky práce, ktoré sme postúpili do súťaže si môžete pozrieť na linku:
      https://onedrive.live.com/?id=90326D7CDF815D63%212772&cid=90326D7CDF815D63

      Do finále – na Študentskú konferenciu Poznaj svoje peniaze postúpili a našu školu reprezentovali N. Gurská (II. C), L. Kršňavá (III. C), J. Krišťák (III. B, neúčasť z dôvodu PN). Ďakujeme Vám, dievčatá!

       

      Študentskú konferenciu organizovala Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne
      14. a 15. 06. 2018 v centrále Slovenskej sporiteľne, a. s. v Bratislave.

     • Finále súťaže Môj projekt pre región

     • Dňa 14. júna 2018 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región, na ktorom nás reprezentovali dve žiačky III.A triedy, Adriana Tamášová a Ivana Miklóšiová. Ich úlohou bolo vypracovať projekt pre podporu cestovného ruchu v našom regióne. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom bolo úlohou súťažiacich natočiť videoprezentáciu projektu. Zo všetkých prezentácii porota vybrala najzaujímavejšie, ktoré potom autori osobne prezentovali na finále v Banskej Bystrici. Naše žiačky s netradičnou témou „Tajomstvá Banskej Bystrice“ zaujali porotu a aj keď neobsadili stupne víťazov, dôstojne reprezentoval školu a región.

      Link na video:

      https://www.youtube.com/watch?v=B0p36w097nw&feature=youtu.be

     • Zúčastnili sme sa projektu Quo vadis?

     • Projektu Quo vadis? sme sa zúčastnili na základe ponuky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zámerom bolo zvýšiť povedomie žiakov o nutnosti celoživotného osobného rozvoja, naučiť sa stanovovať osobné a pracovné ciele a zvládať životné situácie spojené s prípadným neúspechom. Projekt pozostával z piatich workshopov a realizoval sa v priestoroch knižnice.

      Oslovilo nás najmä to, že sme sa mohli osobne stretnúť s profesionálnymi kaučkami a pod ich vedením realizovať praktický tréning z oblasti sebarealizácie. Vyskúšali sme arteterapiu, jogu smiechu i tréning pamäti.

      viac info

       

     • Rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 26. 04. 2018 (štvrtok) o 16.30 h v triedach.

      Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť

                                                                                                           Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                          riaditeľka školy

     • Matematický klokan

     • Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa stala najväčšou matematickou súťažou na svete.

      KADET 012

      1. Kelenyei Richard                I. A          77 bodov         (percentil 87,6 %)

      2. Ballová Timea                    II. A          75 bodov         (percentil 85,2 %)

          Valko Filip                          II. A          75 bodov       
       

      JUNIOR 034

      1. Peng Lijun                          IV. A           54 bodov            (percentil 83 %)

      2. Voskárová Dominika           III. B          51 bodov            (percentil 78,3 %)    

                                                                                                                                       Blahoželáme!   

     • Súťaž o najlepšie napísaný diktát

     • Dátum: 10. apríl 2018

      Počet žiakov: 30

      1. – 2. ročník

      1. miesto     ŠAGÁTOVÁ Tereza II. C  - 0 chýb

      2. miesto      LEŠTÁKOVÁ Martina I. B - 3 chyby

      3. miesto       KLEMENTOVÁ Alexandra II. A  - 4 chyby

       

      3. – 4. ročník

      1. miesto     PAVLOVSKÁ Terézia IV. A -  2 chyby

      2. miesto     MESÍKOVÁ Kristína  IV.  A,  SLIACKA Natália III. B - 3 chyby

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Blahoželáme!

     • Ďalšie ocenenia

     • Kde? Na 22. veľtrhu CVF v Žiari nad Hronom

      Kedy? 12. apríla 2018

      Kto? Car Madness, s. r. o., Join, súkromný podnikateľ, Soif de Pendu, s. r. o. ( III. A, B, C)

      Počasie? slnečné, 23 stupňov

      Výsledky? TRI CENY (pozerajte foto)

     • Oznam

     • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

      otvára

      od septembra 2018 nový bakalársky študijný program

      Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

      v dennej forme.

      Cieľom študijného programu je pripraviť prekladateľov na preklad ekonomických textov
      a pre hospodársku prax v medzinárodnom obchode.

      Prihlášku na študijný program je potrebné podať do 30. apríla 2018.

      Bližšie informácie sú zverejnené na https://www.ff.umb.sk/uchadzaci

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie