• Inovácie v podnikaní
     • Inovácie v podnikaní

     • Dňa 19.11.2019 o 10.00 sa žiaci zapojení do voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili webinára na tému Inovácie v podnikaní. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Žiaci sa dozvedeli, ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať. Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit365 Academy.

      FOTO

    • Workshop „Emócie v marketingu“
     • Workshop „Emócie v marketingu“

     • Dňa 19.11.2019 sa študenti druhého ročníka zúčastnili workshopu na tému „Emócie v marketingu“. Išlo už o druhý ročník zaujímavého podujatia v podaní Ing. Dávida Vrtaňu, predsedu občianskeho združenia Mladý podnikavec. Združenie sa zaoberá realizáciou kurzov, prednášok a workshopov na rôzne témy, hlavne z oblasti marketingu. Snažia sa prinášať zábavu a hru do vzdelávania a držia sa hesla : Vzdelávanie hrou a zábavou.

      V snahe ukázať mladým ľuďom, že vzdelávanie je zábava, pekne, kultivovane a pútavo odprezentoval pán Vrtaňa stanovenú tému. Dôkazom bol smiech, zvraštené tváre aj slzičky na tvárach žiakov i pedagogického dozoru. A čo iné je dôkazom, že wokrshop zameraný na emócie v marketingu trafil klinec po hlavičke.

      Ďakujeme, a už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku a spoluprácu v ďalších oblastiach.

    • iBOBOR
     • iBOBOR

     • Dňa 12. novembra 2019 sa 22 žiakov tretích ročníkov zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategórii Senior. Na Slovensku sa do súťaže v tejto kategórii zapojilo 4 314 žiakov.

      VYSLEDKY_iBOBOR.pdf

      Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.


    • Exkurzia Nestlé Bratislava
     • Exkurzia Nestlé Bratislava

     • Dňa 07.11. 2019 navštívila II. B trieda firmu Nestlé v Bratislave. Exkurzia bola zameraná na prezentáciu  histórie firmy, na organizáciu nadnárodnej korporácie, na produkty a aj jednotlivé značky, ktoré firma Nestlé zahŕňa. Druhý prednášajúci sa zameral na Assesment Center.

      Pracovník Nestlé vysvetlil žiakom, že Assesment Centrum (AC), alebo aj hodnotiace centrum, je objektívna a veľmi efektívna metóda, ktorá je stále častejšie uplatňovaná pri výbere najvhodnejšieho kandidáta pre danú pracovnú pozíciu. Ukázal aké úlohy by mohli plniť pri takomto výberovom konaní a mohli si ich aj odskúšať. Ide o simuláciu bežných pracovných skúseností, pri ktorých sa testuje spôsobilosť uchádzačov zvládať tieto situácie. Jednanie a správanie sa uchádzačov počas jednotlivých úloh má v hodnotení výrazný dopad na prijatie do spoločnosti.

      Súčasťou bol samozrejme aj životopis a celková príprava na pohovor s budúcim zamestnávateľom. 

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, bola zaujímavá a spolu s učiteľkami plánujú ešte navštíviť aj závod Nestlé v Prievidzi.

      FOTO

    • Bufet TIME OUT
     • Bufet TIME OUT

     • Neváhajte a navštívte!

      Každý si nájde to svoje. Čisté, príjemné, vkusné  prostredie, usmievavá a ochotná obsluha. To sa len tak hocikde nevidí! A sme presvedčení, že sa radi vrátite. Palec hore!

      FOTO

    • GAUDEAMUS 2019 NITRA
     • GAUDEAMUS 2019 NITRA

     • “Hľadáš ďalšie štúdium po maturite? Za jeden deň získaš prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Môžeš komunikovať so zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti.”

      V tomto duchu sa niesol

      VII. EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA,

      ktorého sa zúčastnili všetci tretiaci. Na veľtrhu získali prehľad o ponuke štúdia na viac ako 150 školách z celého sveta, katalógy s kontaktmi na školy a informáciami o štúdiu, ako aj poradenstvo pri voľbe štúdia i kariéry.

      Navštívili sme aj prehliadku Mladý tvorca 2019 a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem (podporili sme naše dve cvičné firmy – NCS a POP ON), ktoré sa konali súčasne s veľtrhom vysokých škôl.

      Domov sme sa vrátili síce zmáčaní novembrovým lejakom, ale plní príjemných zážitkov.

    • Halloween
     • Halloween

     • Niektoré školy majú halloweenský večierok, u nás bol halloweenský celý deň. Zleteli sa učiteľky v podobe väčších, či menších čarodejníc, zišli sa zombie-ci a iné “príšery”, nechýbali kostry, smrtky, pavučiny, tekvice, sviečky, súťaž o najlepšiu masku, odmeny zúčastneným, kopec sladkostí …

      Vďaka, III. C, za nápad i realizáciu. A nezabudnite: “Helloween bude aj o rok!”

      FOTO

       

    • TIME OUT
     • TIME OUT

     • Čas nevypršal, nastal čas vzniku novej JA firmy. A vyzerá to tak, že svojou zanietenosťou a aktivitami prevalcuje tie doterajšie.

      Už sme si zvykli, že každoročne v tomto období rozbieha svoju činnosť nová JA firma. Dnes sa tak stalo. Ustanovujúce Valné zhromaždenie zvolala JA firma TIME OUT. Prítomným sa tak naskytla možnosť vidieť precíznosť a zodpovedný prístup k vlastnej podnikateľskej činnosti, pri prezentovaní plánovaných činností a zostavení podnikateľského plánu.

      My, vaši akcionári, ďakujeme za skvelý zážitok a prajeme Vám veľa úspechov.

    • Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Kritickým myslením proti diskriminácii je názov prednášky, ktorá sa konala 12. novembra v aule našej OA. Prednášku realizovala Škola zážitkov Harvart. Prednáškou nás opäť veľmi pútavo  sprevádzal      p. Konečný. Cieľom bolo zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, hlavne v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí  pre ženy a mužov, ale aj informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou. Atraktívnosť spracovania a profesionalita predvedenia, pútavosť a dynamika študentov oslovili, poskytli im priestor zamyslieť  sa a podľa reakcií samotných žiakov sa zámer podarilo naplniť. Táto prednáška bola jednou z akcií, ktoré sme zorganizovali na počesť osláv Dňa  boja za slobodu a demokraciu - 17. novembra.

                                                                                                  Mgr.  Jana Matejčíková

    • Medzinárodná súťaž ZAV_100 - mimoriadny úspech
     • Medzinárodná súťaž ZAV_100 - mimoriadny úspech

     • Medzinárodná súťaž

      • 25 jednominútových odpisov
      • 14 krajín Európy a sveta
      • 388 účastníkov

      Pri príležitosti 20 rokov ZAV a životného jubilea autora programu sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže.

       

      Poradie           Meno                                           Výkon                   Trieda

      82                    Kristián Ridzoň                                393,5                      II. B

      227                  Alexandra Šinkovkinová                288,4                     III. C

      229                  Peter Polák                                      286,7                     III. B

      240                  Erik Tóth                                           279,0                    III. A

      247                  Katarína Stachová                          273,7                      II. A

       

      Kristián Ridzoň, žiak II. B získal vo svojej kategórii
      2. miesto v rámci Slovenskej republiky
      8. miesto v medzinárodnom rámci

      (Česko, Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Luxemburg, Turecko).

       

      Ďakujeme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu a krajinu, ale aj seba.

      Ing. Darina Kollová

       

    • Opäť úspech na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre
     • Opäť úspech na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre

     • 5. november – 6. november 2019

      Na veľtrhu vystavovali dve cvičné firmy NCS, súkromný podnikateľ a POP ON, s. r. o.(žiaci IV. A, B, C) v konkurencii 48 cvičných firiem (39 slovenských, 9 zahraničných z ČR, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Talianska, Turecka). Štvrtáci perfektne odprezentovali svoju prácu, obchodovali, komunikovali, súťažili o najlepšieho reprezentanta, logo, slogan, katalóg, vizitku, stánok, elektronickú prezentáciu s moderovaním, elektronické obchodovanie, 99 sekúnd vo výťahu v slovenčine alebo angličtine, najinovatívnejší predmet podnikania a najlepšiu cvičnú firmu.Súťaže hodnotili tri komisie porotcov z EU v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, z UK v Bratislave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

      Cvičná firma POP ON, s. r. o. bola ocenená 2. miestom v súťaži Najlepšie logo.

      Ďakujeme žiakom (zamestnancom), ktorí reprezentovali  našu školu i seba.

      FOTO

       

                                                                                                                        Ing. Jana Katonová

    • 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy
     • 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Záložky vyrábali žiaci 1. – 3. ročníka pod vedením p. profesorky Matejčíkovej a p. profesorky Vongreyovej. Žiaci si overili svoje znalosti o našich najnovších dejinách, urobili si prehľad o osobnostiach, spoznali tých, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o zmenu režimu. Niektorí spoznali symboly patriace k 17. novembru, niektorí pochopili, prečo sa 17. november stal Dňom boja za slobodu a demokraciu. Z našich záložiek sme spravili výstavku a žiaci si hlasovaním vybrali najkrajšiu záložku. Zvíťazila Timea Rusnáková z III. A, na 2. mieste sa umiestnila Karolína Bartáková z III. B, tretia skončila Laura Linderová z I. C. Tento rok sa našou družobnou školou stala OA v Košiciach a záložky už putovali na východ našej krajiny.

      FOTO

                                                                                          Jana Matejčíková

    • Mimoriadny úspech a postup do celoštátneho finále!
     • Mimoriadny úspech a postup do celoštátneho finále!

     • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici aj tento rok zorganizovalo súťaž pre mladých nádejných moderátorov pod názvom Sárova Bystrica. Je to súťaž nielen pre moderátorov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa neboja vystupovať na verejnosti a ukázať, čo v sebe majú.

      24. októbra 2019 sa súťaže zúčastnili – Michal Melicherčík z I.B, Laura Linderová a Viktória Nemčeková z I.C a Beáta Demianová zo IV.A triedy.

                Súťaž pozostávala z troch kôl, počas ktorých sa jednotlivé  trojčlenné družstvá prestriedali v štyroch disciplínach - prednes spravodajského textu, moderovanie spolu s reklamou a rozhovor so zaujímavým hosťom . „Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto zaujímavého projektu, nakoľko mi to pomohlo zbaviť sa stresu z vystupovania a profesionálni  moderátori v porote nám boli ochotní poskytnúť objektívnu spätnú väzbu a upozorniť  nás na naše plusy aj mínusy,“ povedala Beáta Demianová. 

                Mimoriadne úspešní boli: Viktória Nemčeková – 2. miesto a postup do celoštátneho finále a Michal Melicherčík a Beáta Demianová – 3. miesto.

                                                                                          

                                                                                                                Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie