• Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica

      Úradné hodiny

      počas letných prázdnin

      pondelok – piatok:      8.00 – 12.00 h

      Počas letných prázdnin bude škola z bezpečnostných dôvodov zamknutá, v prípade potreby vstupu do budovy školy sa ohláste na tel. čísle 048/423 0700.                                                                         

                                                                                         Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie