• Vážení rodičia budúcich prvákov!
     • Vážení rodičia budúcich prvákov!

     • Dávame Vám do pozornosti možnosť objednať pre Vaše dieťa medzinárodný preukaz ISIC/EURO˂26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy (viac o preukaze nájdete v priloženom letáku).

       

      Preukazy sa objednávajú hromadne:

      1. ak do 04.06.2021 doručíte na našu školu vyplnené a podpísané žiadosti a uhradíte poplatok 20,- EUR,  preukazy budú vybavené a pripravené na prevzatie do 09.07.2021,

      2. druhé kolo objednávania preukazov bude prebiehať začiatkom školského roka v septembri, teda preukaz bude vybavený až koncom septembra.

      ISIC_ziadost.pdf

      ISIC_letak.pdf

    • Výsledky prijímacích skúšok
     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Prijimacie_skusky_vysledky_2021.pdf

      Komunikácia školy a zákonného zástupcu uchádzača bude prebiehať prostredníctvom edupage konta, emailu alebo poštou.

       

      Prijatý uchádzač
      Zákonný zástupca prijatého uchádzača má povinnosť po doručení rozhodnutia (edupage, email, pošta) záväzne nahlásiť riaditeľke strednej školy nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. V prípade, že sa rozhodol nastúpiť, musí zákonný zástupca pripojiť podpísané a oscanované potvrdenie o nastúpení.

      Vzor tlačiva potvrdenie o nastúpení nájdete (dokument): ZAVAZNE_POTVRDENIE_2021.docx
      Vzor tlačiva potvrdenie o nastúpení nájdete (PDF súbor): ZAVAZNE_POTVRDENIE_2021.pdf

       

      Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta
      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý a má záujem o štúdium na obchodnej akadémii, musí podať riaditeľke školy odvolanie.

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (dokument): OA_ODVOLANIE_2021_2022_vzor.docx
      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (PDF súbor): OA_ODVOLANIE_2021_2022_vzor.pdf

       

      Informácie poskytujeme na:
      tel. číslo: 048/423 07 00
      e-mail: oatajbb@gmail.com.

       

    • Prijímacie skúšky – aktualizácia
     • Prijímacie skúšky – aktualizácia

     • Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021.

      Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup za účelom prijímacieho konania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

    • Oznam
     • Oznam

     • V zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a v zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 231/2009 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch 3. a 10. mája udeľujem žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      V týchto dňoch sa v škole uskutočnia prijímacie skúšky a vzhľadom na epidemiologickú situáciu je nutné obmedziť pohyb osôb v budove školy. Vyučovanie bude pokračovať 4. mája, resp. 11. mája 2021 podľa platného COVID automatu.

                                               Mgr. Lívia Žuffová
                                                riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie