• Beh olympijského dňa
     • Beh olympijského dňa

     • Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Prostredníctvom troch pilierov Olympijského dňa: „ Hýb sa! Uč sa! Objavuj!“, SOŠV organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Do tejto výzvy, ktorá sa niesla v duchu pohybu, vzdelávania a poznávania, sa opäť po dlhých mesiacoch bez športu na školách zapojili aj žiaci našej obchodnej akadémie. Atletický štadión Strednej športovej školy v Banskej Bystrici v spolupráci s  Centrom voľného času - Junior  BB, Olympijským klubom BB, BBSK a mestom BB sa stal dejiskom Olympijského dňa 23. júna 2021, kde prostredníctvom symbolického behu  žiaci  rozvíjali svoje pohybové schopnosti. Môžeme skonštatovať, že v súčasnej náročnej dobe pre život, šport všetci naši športovci zapojení do behu sa stali víťazmi.  Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a to potvrdili aj naši žiaci v zložení družstva - Laura Debnárová a Bibiana Kostrábová z I. A, Matej Mikuštiak z II. B, Barbara Macáková, Bianka Macáková a Anna Plšková z II. C.

       PaedDr. Daniela Biela, PhD.

    • Aj my pomáhame...
     • Aj my pomáhame...

     • Na posledných hodinách ETV sme sa zaoberali prosociálnym správaním – nezištná pomoc, darovanie a delenie sa, spolupráca. Nechceli sme ostať len pri teórii, preto sme sa rozhodli podporiť útulok „Pes v núdzi“ vo Zvolene. Zorganizovali sme finančnú zbierku, nakúpili sme krmivo pre psov a spolužiaci ho dnes, 24. júna 2021, odovzdali majiteľke. Veríme, že sme zopár štvornohých kamarátov potešili. Na fotke vidieť výsledok nášho snaženia.

      Etikári z II. B

    • Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl
     • Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

     • Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie