• Halloween
     • Halloween

     • Niektoré školy majú halloweenský večierok, u nás bol halloweenský celý deň. Zleteli sa učiteľky v podobe väčších, či menších čarodejníc, zišli sa zombie-ci a iné “príšery”, nechýbali kostry, smrtky, pavučiny, tekvice, sviečky, súťaž o najlepšiu masku, odmeny zúčastneným, kopec sladkostí …

      Vďaka, III. C, za nápad i realizáciu. A nezabudnite: “Helloween bude aj o rok!”

      FOTO

       

    • TIME OUT
     • TIME OUT

     • Čas nevypršal, nastal čas vzniku novej JA firmy. A vyzerá to tak, že svojou zanietenosťou a aktivitami prevalcuje tie doterajšie.

      Už sme si zvykli, že každoročne v tomto období rozbieha svoju činnosť nová JA firma. Dnes sa tak stalo. Ustanovujúce Valné zhromaždenie zvolala JA firma TIME OUT. Prítomným sa tak naskytla možnosť vidieť precíznosť a zodpovedný prístup k vlastnej podnikateľskej činnosti, pri prezentovaní plánovaných činností a zostavení podnikateľského plánu.

      My, vaši akcionári, ďakujeme za skvelý zážitok a prajeme Vám veľa úspechov.

    • Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Kritickým myslením proti diskriminácii je názov prednášky, ktorá sa konala 12. novembra v aule našej OA. Prednášku realizovala Škola zážitkov Harvart. Prednáškou nás opäť veľmi pútavo  sprevádzal      p. Konečný. Cieľom bolo zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, hlavne v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí  pre ženy a mužov, ale aj informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou. Atraktívnosť spracovania a profesionalita predvedenia, pútavosť a dynamika študentov oslovili, poskytli im priestor zamyslieť  sa a podľa reakcií samotných žiakov sa zámer podarilo naplniť. Táto prednáška bola jednou z akcií, ktoré sme zorganizovali na počesť osláv Dňa  boja za slobodu a demokraciu - 17. novembra.

                                                                                                  Mgr.  Jana Matejčíková

    • Medzinárodná súťaž ZAV_100 - mimoriadny úspech
     • Medzinárodná súťaž ZAV_100 - mimoriadny úspech

     • Medzinárodná súťaž

      • 25 jednominútových odpisov
      • 14 krajín Európy a sveta
      • 388 účastníkov

      Pri príležitosti 20 rokov ZAV a životného jubilea autora programu sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže.

       

      Poradie           Meno                                           Výkon                   Trieda

      82                    Kristián Ridzoň                                393,5                      II. B

      227                  Alexandra Šinkovkinová                288,4                     III. C

      229                  Peter Polák                                      286,7                     III. B

      240                  Erik Tóth                                           279,0                    III. A

      247                  Katarína Stachová                          273,7                      II. A

       

      Kristián Ridzoň, žiak II. B získal vo svojej kategórii
      2. miesto v rámci Slovenskej republiky
      8. miesto v medzinárodnom rámci

      (Česko, Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Luxemburg, Turecko).

       

      Ďakujeme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu a krajinu, ale aj seba.

      Ing. Darina Kollová

       

    • Opäť úspech na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre
     • Opäť úspech na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre

     • 5. november – 6. november 2019

      Na veľtrhu vystavovali dve cvičné firmy NCS, súkromný podnikateľ a POP ON, s. r. o.(žiaci IV. A, B, C) v konkurencii 48 cvičných firiem (39 slovenských, 9 zahraničných z ČR, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Talianska, Turecka). Štvrtáci perfektne odprezentovali svoju prácu, obchodovali, komunikovali, súťažili o najlepšieho reprezentanta, logo, slogan, katalóg, vizitku, stánok, elektronickú prezentáciu s moderovaním, elektronické obchodovanie, 99 sekúnd vo výťahu v slovenčine alebo angličtine, najinovatívnejší predmet podnikania a najlepšiu cvičnú firmu.Súťaže hodnotili tri komisie porotcov z EU v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, z UK v Bratislave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

      Cvičná firma POP ON, s. r. o. bola ocenená 2. miestom v súťaži Najlepšie logo.

      Ďakujeme žiakom (zamestnancom), ktorí reprezentovali  našu školu i seba.

      FOTO

       

                                                                                                                        Ing. Jana Katonová

    • 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy
     • 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Záložky vyrábali žiaci 1. – 3. ročníka pod vedením p. profesorky Matejčíkovej a p. profesorky Vongreyovej. Žiaci si overili svoje znalosti o našich najnovších dejinách, urobili si prehľad o osobnostiach, spoznali tých, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o zmenu režimu. Niektorí spoznali symboly patriace k 17. novembru, niektorí pochopili, prečo sa 17. november stal Dňom boja za slobodu a demokraciu. Z našich záložiek sme spravili výstavku a žiaci si hlasovaním vybrali najkrajšiu záložku. Zvíťazila Timea Rusnáková z III. A, na 2. mieste sa umiestnila Karolína Bartáková z III. B, tretia skončila Laura Linderová z I. C. Tento rok sa našou družobnou školou stala OA v Košiciach a záložky už putovali na východ našej krajiny.

      FOTO

                                                                                          Jana Matejčíková

    • Mimoriadny úspech a postup do celoštátneho finále!
     • Mimoriadny úspech a postup do celoštátneho finále!

     • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici aj tento rok zorganizovalo súťaž pre mladých nádejných moderátorov pod názvom Sárova Bystrica. Je to súťaž nielen pre moderátorov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa neboja vystupovať na verejnosti a ukázať, čo v sebe majú.

      24. októbra 2019 sa súťaže zúčastnili – Michal Melicherčík z I.B, Laura Linderová a Viktória Nemčeková z I.C a Beáta Demianová zo IV.A triedy.

                Súťaž pozostávala z troch kôl, počas ktorých sa jednotlivé  trojčlenné družstvá prestriedali v štyroch disciplínach - prednes spravodajského textu, moderovanie spolu s reklamou a rozhovor so zaujímavým hosťom . „Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto zaujímavého projektu, nakoľko mi to pomohlo zbaviť sa stresu z vystupovania a profesionálni  moderátori v porote nám boli ochotní poskytnúť objektívnu spätnú väzbu a upozorniť  nás na naše plusy aj mínusy,“ povedala Beáta Demianová. 

                Mimoriadne úspešní boli: Viktória Nemčeková – 2. miesto a postup do celoštátneho finále a Michal Melicherčík a Beáta Demianová – 3. miesto.

                                                                                          

                                                                                                                Gratulujeme!

    • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia
     • Pozvánka na plenárnu schôdzu rodičovského združenia

     • Výbor Rady rodičovského združenia pozýva rodičov na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12. októbra 2019 (sobota) o 9.30 h v aule školy.

      Po plenárnom zasadnutí budú pokračovať triedne schôdze a pohovory rodičov
      s vyučujúcimi.

      Prosíme rodičov o účasť.

                                                                                                                                                Ing. Darina Šlosarová
      riaditeľka školy

    • Úprava variabilného symbolu platby za stravu
     • Úprava variabilného symbolu platby za stravu

     • POZOR!
      Úprava variabilného symbolu platby za stravu.
      Upozorňujeme všetkých stravníkov, že pre platby za stravu je už uvedený kompletný VS, ktorý je treba uvádzať pri platbách za stravu.
      VS- číslo (Edupage - Moje platby - VS)

      V prípade chybne zadaného trvalého príkazu na úhradu, je potrebné tento údaj opraviť.

    • Školská jedáleň
     • Školská jedáleň

     • Dobrý deň,

      upozorňujeme Vás, že platba vo výške -1,41 €, ktorá sa zobrazuje na úhradu stravného sa nemá platiť. Táto suma bola vygenerovaná len z dôvodu spustenia stravovacieho systému a bude vynulovaná.
      Ešte raz upozorňujeme, že variabilný symbol pri platbách sa skladá z čísla 512+variabilný symbol, ktorý sa zobrazuje každému žiakovi po prihlásení do stravovacieho systému - platby.

      Vedúca školskej jedálne

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      pondelok – piatok

      8.00 – 12.00 h

                                                                                                                                         Ing. Darina Šlosarová
                                                                                                                                        riaditeľka školy

    • Študentská konferencia „Poznaj svoje peniaze 2019“
     • Študentská konferencia „Poznaj svoje peniaze 2019“

     • V dňoch 11. – 12. júna 2019 sa tri žiačky tretieho ročníka Simona Hoferová, Beáta Demianová, Želmíra Patrášová, zúčastnili študentskej konferencie „Poznaj svoje peniaze 2019“. Témou tohtoročnej konferencie bolo heslo: „Uč sa. Spor. Zarábaj!“ Konferenciu zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska a konala sa v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Naše žiačky sa konferencie zúčastnili príspevkami na témy: Ako som si zarobila prvé peniaze a Investovanie. Prítomným hosťom sa prezentácie páčili a vysoko vyzdvihli obsahovú stránku aj prezentačné zručnosti našich žiačok.

      FOTO

    • ZAV - talenty 1. ročníkov 2019
     • ZAV - talenty 1. ročníkov 2019

     • V Detve na OA sme sa 12. júna 2019 zúčastnili 2. ročníka celoštátnej súťaže

      - 10-minútový odpis z obrazovky (penalizácia 100 úderov za chybu)

      - 10-minútový odpis z obrazovky ( 50 úderov za chybu)

      Kristián Ridzoň z I. B získal 2. a 3. miesto.

      FOTO

                                                                                        Tešíme sa spolu s ním.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie