• Ďalší úspech cvičných firiem na online veľtrhu
     • Ďalší úspech cvičných firiem na online veľtrhu

     • Dnes, 24. marca 2021 sme „onlinovali“ aj na veľtrhu. Veľtrh cvičných firiem zorganizovala, ako sa už stalo jarnou tradíciou, Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom.

      Súťažilo 32 cvičných firiem z 12 škôl v kategóriách Naj slogan, Naj logoNaj elektronická prezentácia. Naše cvičné firmy v Žiari nikdy nechýbali a preto sme neporušili dobré zvyky ani tento rok!

      Dnes nás reprezentovala nová cvičná firma BiCykle, s. r. o., ktorú sme založili v októbri 2020 a rozbiehali podnikanie „dištančne“, nie z firemného officu, ale z obývačky, detskej izby, kuchyne...

      Stotožniť sa s novozaloženou firmou a pracovať na diaľku nie je vôbec jednoduchééé....

      Ďakujem zamestnancom, žiakom III. C, ktorí zamakali, ich elektronická prezentácia bola vybraná medzi sedem najlepších a ešte sa spolu tešíme z

      2. miesta v súťaži Naj logo!

       

      Ing. Jana Katonová

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, absolventi a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2%  dane z príjmu pre našu Obchodnú akadémiu Banská Bystrica.  Z prostriedkov získaných odvedením 2% z Vašich daní budeme pokračovať v obnove počítačových učební, podporíme žiakov na súťažiach a plánujeme obnoviť nábytok v triedach. Taktiež by sme radi nakúpili šatňové skrinky,  a tým zvýšili komfort našich žiakov.

      Ak sa nám rozhodnete  pomôcť takýmto spôsobom, potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky.

      Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

      LINK: vyhlásenie 2%

    • SOČ – 43. ročník
     • SOČ – 43. ročník

     • V uplynulých dňoch prebehlo online školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa ho Ema Kováčová (práca: Aké dôležité je poistenie (aj pre mladých) a Laura Šimončíková (práca: Marketing na sociálnych sieťach) zo IV. C, ktoré našu školu budú reprezentovať aj na Krajskom kole 26. 03. 2021. Držíme im palce.

      Ing. Biloveská, koordinátor SOČ

    • Finančná olympiáda 2021
     • Finančná olympiáda 2021

     • S radosťou Vás informujeme, že žiaci našej školy postúpili do II. kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 23. 02. 2021 do 6. 4. 2021.

      Zoznam postupujúcich študentov:

      Adam Ivanič, IV. B

      Martina Leštáková, IV. B

      Richard Kelenyei, IV. A

      Pavlina Drengubiaková, III. B

      K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme!

    • Ekonomická olympiáda 2021
     • Ekonomická olympiáda 2021

     • Ďakujeme žiakom:

      Pavlina Drengubiaková, Natália Šidlová (III. B),

      Vanesa Holičková, Diana Hrušovská, Zuzana Kocmanová (III. C),

      Tomáš Csányi, Nikola Fryčová, Terézia Hajská (IV. A),

      Adam Ivanič, Terézia Konôpková, Denisa Marková (IV. B),

      Michaela Šrámková (IV. C)

      za reprezentáciu školy v Medzinárodnej ekonomickej olympiáde 2021. Olympiáda sa konala online, dobrovoľne
      a nad rámec školských povinností. Zo školského do krajského kola postúpili A. Ivanič a T. Konôpková – blahoželáme a držíme palce 19. 03. 2021.

      Ing. Zdenka Biloveská, koordinátor Ekonomickej olympiády 2021

    • INÉ onlinové dni...
     • INÉ onlinové dni...

     • sme strávili s našimi, ešte chvíľu, štvrtákmi a lektormi z Mladého podnikavca na dvoch workshopoch finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl.

      Zaujímavo, pútavo o ekonomickej teórii v praxi, o rozhodovaní v známych i neznámych životných situáciách spojených s finančným životom každého z nás.

      Ing. Jana Katonová

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

      Kód projektu: 312011ACM6

    • Oznam
     • Oznam

     • Milé študentky, milí študenti,

      vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá nám neumožňuje organizovať Deň otvorených dverí prezenčne sme v tomto školskom roku pre Vás pripravili aktuálne informácie o našej Obchodnej akadémii, štúdiu, voliteľných predmetoch a  mimoškolských aktivitách.

      Viac informácií v module Uchádzači.

    • 55. ročník súťaže SIP 2021 – krajské kolo
     • 55. ročník súťaže SIP 2021 – krajské kolo

     • Naši žiaci sa zúčastnili 55. ročníka súťaže SIP. Pre pandemickú situáciu sa súťaž

      zúžila len na disciplínu – písanie na počítači, čo sa zrealizovalo online v programe ZAV.

      Našu školu reprezentovali 3 žiaci:

       

      Kristián Ridzoň, III. B -  4. miesto

      Peter Balík, II. C -  6. miesto

      Kristína Uhrínová, III. B  - 7. miesto

       

      Súťažiacim blahoželáme.

    • ZAV Zvolen 2021 online – výsledky
     • ZAV Zvolen 2021 online – výsledky

     • Žiaci našej školy sa 4. februára 2021 zúčastnili súťaže „ZAV Zvolen 2021 online“odpis dvoch desaťminútových textov, ktoré boli hodnotené penalizáciou 50 a 100/chyba. Súťaže sa zúčastnilo 280 pretekárov z 32 slovenských škôl. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Kristián Ridzoň, III. B; Peter Balík, II. C; Alžbeta Apfelová, II. B; Kristína Uhrínová, III. B; Alexandra Šinkovkinová, IV. C

       

      Kristián Ridzoň pri odpise s penalizáciou 100, napísal 335,50 ČÚ/min a získal 8. miesto.

       

       „Rýchlym prstom“ blahoželáme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. februára 2021 viď: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

      Na základe tohto rozhodnutia prechádzame na prezenčnú výučbu žiakov
      4. ročníka.

      Vyučovanie bude prebiehať v termíne od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 podľa upraveného rozvrhu (predovšetkým odborné predmety) a to prezenčnou formou.

      Žiak pri nástupe do školy prinesie vyplnené
      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_plnolety_ziak18624.docx,
      ktorého prílohou je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu.

      Školské internáty sú do 19. 2. 2021 zatvorené.

      Informácie budeme podľa potreby aktualizovať.

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Na zasadnutí rodičovskej rady 11. novembra 2020, ktorá sa konala v online priestore sa odsúhlasil rodičovský príspevok vo výške 20 €.

      Rodičovský príspevok môže byť:

      • poukázaný priamo na účet SK22 0900 0000 0003 0283 8263, kde do správy prijímateľa treba uviesť meno žiaka a triedu,
      • vyzbieraný triednym učiteľom.
    • VÝSLEDKY OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo
     • VÝSLEDKY OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

     • V  stredu 25. novembra 2020 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebehla dištančne. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov.

      kategória 2A:

      1. miesto - Peter Balík (II. C)
      2. miesto - Kristína Huťková ( II. C)
      3. miesto - Tereza Lichvárová ( II. C)

      kategória 2B:

      1. miesto - Marek Orolín ( IV. B)
      2. miesto - Adriana Kočíšková ( IV. A)
      3. miesto - Paolo Ruggeri ( IV. A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.
       

    • Newsletter Ako na VŠ
     • Newsletter Ako na VŠ

     • Prvé tohtoročné vydanie newslettera  Ako na VŠ je určené pre študentov štvrtých ročníkov. Okrem tradičného zoznamu fakúlt s novembrovou uzávierkou prihlášok obsahuje aj bližšie informácie ohľadom online formy Národných porovnávacích skúšok.

      ako-na-vs-2019-1-1.pdf

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie