• Výsledky prijímacích skúšok

     • VYSLEDKY_PS_2020.pdf

      Komunikácia školy a zákonného zástupcu uchádzača bude prebiehať prostredníctvom edupage konta alebo emailu.

      Prijatý uchádzač
      Zákonný zástupca prijatého uchádzača má povinnosť do 04. 06. 2020 záväzne nahlásiť riaditeľke strednej školy nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. V prípade, že sa rozhodol nastúpiť, musí zákonný zástupca pripojiť podpísané a oscanované potvrdenie o nastúpení.

      Tlačivo potvrdenie o nastúpení nájdete (dokument) ZAVAZNE_POTVRDENIE.docx

      Tlačivo potvrdenie o nastúpení nájdete (PDF súbor) ZAVAZNE_POTVRDENIE.pdf

      Vyplnené tlačivo – SCAN je možné doručiť prostredníctvom edupage konta alebo na e-mail: oatajbb@gmail.com.


      Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta
      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý a má záujem o štúdium na obchodnej akadémii, musí podať riaditeľke školy odvolanie.

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (dokument) OA_ODVOLANIE_2020_2021_vzor.docx

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (PDF súbor) OA_ODVOLANIE_2020_2021_vzor.pdf

      Vyplnené tlačivo – SCAN je možné doručiť prostredníctvom edupage konta alebo na e-mail: oatajbb@gmail.com.


      Aktuálne zoznamy prijatých uchádzačov sú platné do 4. júna 2020.

      Po tomto termíne je možné prijať ďalších uchádzačov na uvoľnené miesta v prípade, že podali odvolanie. Odporúčame denne sledovať stránku školy, kde budú aktualizované zoznamy prijatých uchádzačov.

    • Oznam
     • Oznam

     • Prosím všetkých platcov za stravu v školskej jedálni, ktorí si ešte nepozastavili trvalý príkaz na úhradu, aby tak urobili čím skôr, nakoľko nabiehajú vysoké kredity.

      Dorotovičová Katarína
      vedúca ŠJ

             

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie